RHAN 10

RHAN 10
Ion / Maw 013
Ffynhonnell: Sgroliwch o Yehoshu ‘
Thema: ARDDANGOSIAD YR YSBRYD
Darllen: Y’ochanan 1:1-14
Yn y dechreuad yr oedd y gair, a’r gair yn Y’HWH y Duw tragwyddol, a’r Gair oedd Duw ei Hun. 2 Mae’n oedd yn y dechreuad gyda Y’HWH 0.3 pob peth trwyddo ef, a heb iddo gael ei wneud dim a wnaed. 4 Yn ei fod yn fywyd, a’r bywyd oedd oleuni dynion, 5 A’r tywynna goleuni yn y tywyllwch, ac nid yw’r tywyllwch wedi goresgyn. 6 Yr oedd dyn a anfonwyd gan Y’HWH y tragwyddol, a’i enw Y’ochanan. 7 Daeth am dystiolaeth, i dystiolaethu i’r goleuni, fel y gallai pawb yn credu trwyddo ef. 8 Nid ef oedd y goleuni, ond daeth i dystiolaethu i’r luz.9 y gwir oleuni sy’n goleuo pob dyn yn dod i mewn i’r world.10 Yr oedd yn y byd, a’r byd a wnaethpwyd trwyddo ef, ac yn y byd nad adnabu efe ef Nid yw 0.11 Daeth at ei hun, ac nid ei hun oedd receberam.12 Eto i bawb a derbyniasant ef, oedd yn credu yn ei enw ef, efe a roddodd iddo y pŵer i ddod yn blant Duw tragwyddol, a aned o rhain 13 waed, nac o ewyllys y cnawd nac o ewyllys gŵr, eithr o Dduw eterno.14 Y’HWH Daeth y Gair yn gnawd, ac a drigodd yn ein plith ni, yn llawn gras a gwirionedd, ac ni a welsom ei ogoniant ef, gogoniant yr unig-anedig y Tad
SYLWADAU
Oherwydd y pechodau a gyflawnwyd gan y genedl Israel, y bobl eu cymryd i gaethiwed yn nyddiau teyrnasiad Tsidkiáhu. Ar ôl dychwelyd gyda Ezra a Nehemyá, y drefn genedlaethol o Israeliaid yn ddim byd wedi newid, y genedl a ddewiswyd i fod yn enghraifft o sancteiddrwydd ymysg yr holl genhedloedd y ddaear, wedi dod yn y cywilydd o gwbl, fel y dywedodd y proffwyd Y’HWH ” … Fy enw i yw chabler bob dydd “Is.52:. 5; cerdded mewn gwrthryfel cyfanswm a anghrediniaeth yn erbyn y Torah, Israel oedd yn y tywyllwch, wedi setlo yn y rhanbarth a chysgod angau, ac yna ei anfon y proffwyd crio fel pe Y’ochanan oedd mewn anialwch, daeth yn cysegru drwy olchi gyfer y rhai sydd yn dod ato ac a gyffesasant eu pechodau.
Yerroshu ‘aeth i Y’ochanan ac i’w cysegru Y’ochanan Tystiodd yn dweud ei fod yn gweld y siâp colomen, yr Ysbryd.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s