49′

חלק 49
Out./dez.013
מקור: מגילה ‘ יהושע המשיח
נושא : באיזו עמדה אתה בכושר?
קריאה : Mat.25 :1- 29
ואזמלכות שמים תהיה משולה אל לעשר בתולות , אשר לקחו מנורות שלהם,ויצאו לפגוש את החתן. 2 חמישה מהם היו SATAs – , לא רגיש וחמש היו נבונים. 3 הםשהיו טיפשים לקחו את המנורותולקחו שמן לא איתם. 4 אבלהחכם לקח את השמןבכליהם עם המנורות שלהם. ובעוד 5החתן התמהמה , כולם נמו את השינה וישנה . 6 בחצותוהיהבוכה שנעשה , הנניהחתן ! יצא לפגוש אותו ! 7 אז כל הבתולות האלה התעוררו , וגזוז המנורות שלהם. 8ויאמרו אל טיפשיהחכם, תנו לנו את הנפט שלכם,למנורות שלנו יצאו. 9 אבלחכמים ענה : לא, זה בהחלט לא מספיק לנוולך : לך ולא להם שימכרו, ולקנותלvós.10 ובעוד הם הלכו לקנות ,החתן בא ואלה שהיו מוכנים נכנס איתולנישואין : והדלת הייתה סגורה. 11 באו אחר כך גם בתולות אחרות , ואמרו , אלוהים, אלוהים, לפתוח לנו את הדלת . 12 אבל הוא אמר , אמן אני אומר לך , אני יודע שאתה לא . 13 שעונים ולכן, עבור אתם יודעים לאהיום ולאשעה. 14 בשביל זה הוא כמו גבר, הולךלמדינה אחרת , הנקרא עבדיו ,ומסר להםאת סחורתו , 15לאחד שהוא נתן חמישה כשרונות ,לעוד שניים ,ועוד אחד, לכל אחד לפי יכולתו ; ואחרי טיול . 16 קיבל חמישה כשרונות הלכווסחר בהם, וזכו לחמישה ; 17 וכמו כן הואשקבלשניים צברו שני האחרים ; 18 אבל הוא אחדשקבל הלךויחפור באדמה, והסתיר את כספו של אדונו . 19 עכשיו אחריזמן רבאדון העבדים האלה באו והתיישבו איתם את החשבון . 20 ואז הואשקבל חמישה כשרונות ניגשו חמישה כשרונות אחרים , ואמרו , אדוני , אתה נמסר לי חמישה כשרונות : והנה, יש לי צבר חמישה האחרים . 21 הוא אמר לה את אדונו : נאמן ובכן אתה טוב ונאמן , אתם מעל מעט , אני יהיה להגדיר אותך על הרבה ; להיכנס לתוךהשמחה שלך ה ‘. הוא גם 22שקבל שני כשרונות באו ואמרו : אדוני , אתה נמסר לי שני כשרונות : והנה, יש לי צבר שני האחרים. 23 הוא אמר לה את אדונו : כל הכבוד, אתה משרת טוב ונאמן , היען אשר היה נאמן על קצת , אני יהיה להגדיר אותך על הרבה ; להיכנס לתוךהשמחה שלך ה ‘. הגעה ב24 שקיבלו את הכשרון אחד באה ואמר, האדון ידע כי הנךאיש קשה , קוטף בו אתה לא חזירה , ואיסוף שבו יש peneiraste , 25ופוחדים , אני מתחבא הכשרון שלך באדמה : הנה, האסטשהוא נפשך . 26 ואמרו לאדונו ; משרת רעועצל ידע שאני קוצר בו אני לא זרעתי , ולאסוף בו אני לא פזרתי ? 27 אז אתה צריך לתת את הכסף שלילמחליפים ,ומגיע לי היה מקבל אותו בחזרה בתוספת ריבית. 28 קחו לכןהכשרון ומכאןשיהוה עשרה כשרונות . 29לכל מי שיש לוותר על הרצון שלה, ויהיה לו שפע , אבל ממנו שלא , גם את מה שיש לו יילקח ממנו.
הערה ל
המשל של עשר בתולות הואאזהרה לתלמידים ברחבי הזמן שלהעלייה לרגל , כלומר, בלתי תלויה בעמדה שמישהו תופסבקהילה . זכורשהשמן הוזכר כאן מתייחסלהתנהגותם של תלמידיו והציות שלהם לתורתו של מאסטר ‘ יהושע דרך השליחים שלו , כלומר, במגילות שלהם.
המשל של הכישרונות מדבר על כל פרט , הצבעה למלכות שמים.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s