Ongeloof verhinder herstel word ISRAEL

Ongeloof verhinder herstel word ISRAEL

GEDEELTE 14

April -015

Bron: Yerroshu Scroll ‘die Messias

Lees: Hebreërs 3: 1-19

Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die Apostel en Hoëpriester van ons belydenis, Yehoshu ‘, 2 as hy getrou was aan Hom wat Hom aangestel het, net soos Moses was regdeur Y’HWH huis. 3 Want Hy is meer heerlikheid waardig as Moses getel, het die groter eer het as die huis is die een wat dit gebou het. 4 want elke huis word deur iemand gebou, maar Hy wat alle dinge gebou het, is God. 5 Moses was wel getrou in al Y’HWH huis as ‘n dienaar, om te getuig van die dinge wat gepraat word; 6 Maar die Messias as ‘n seun op Y’HWH huis; ons is sy huis as ons bewaar net tot die einde van ons vertroue en eer van hoop. 7 Daarom, sê die Gees; die Heilige: Vandag as julle my stem hoor, 8 verhard julle harte nie soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn, 9 waar julle vaders My versoek, My om my op die proef, en veertig jaar lank gesien my werke. 10 Daarom het Ek vertoornd geword op daardie geslag en gesê: Altyd dwaal hulle in hul hart, en hulle ken my weë nie bekend nie. 11 As Ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. 12 Sien, broers, dat daar nie miskien in een van julle ‘n bose en ongelowige hart is hy van die lewende God; 13 voordat jy vermaan mekaar elke dag so lank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle verhard word deur die verleiding van die sonde; 14 Want ons het die deelnemers van die Messias, as ons hou vas aan die einde van ons vertroue; 15 omdat daar gesê word as jy my stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie 16 Want wie, toe hulle hoor, het lok? Daar was, miskien, alles wat deur Moses uit Egipte gegaan het? 17 Maar wie was Hy veertig jaar lank? Was dit nie op die wat gesondig het wie se liggame in die woestyn geval? 18 En aan wie het gesweer hy sou nie in sy rus nie ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsames? 19 Ons sien dat hulle nie kon ingaan nie, omdat ongeloof.

KOMMENTAAR

In die derde maand van die vertrek van die Israeliete uit Egipte, in Tsinay woestyn, Yerroh die ewige God hulle die belofte, sê: … As jy hoor aandagtig na my stem en my verbond hou, sal julle vir My; die skat van alle mense, want die hele aarde is myne! En julle sal vir My ‘n koninkryk van priesters en ‘n heilige volk! Exodus 19: 5,6

Die mense van Israel het egter onwaardig beloftes oor die ewige God praat vir Yeshayáhuh profeet Yerroh geword en gesê: Ek hou my hand na ‘n ongehoorsame en teësprekende volk wat gedurig irriteer my … Ys.65: 1 3.

Die Gemeente van Yerroshu ‘die Messias moet versigtig wees om nie so ‘n voorbeeld van ongeloof en hardheid van hart te volg.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s