TODOS OS JOELHOS SE DOBRARÃO


TODOS OS JOELHOS SE DOBRARÃO

PORÇÃO 18
Maio 015
Fonte: Pergaminho de Yerroshu’ o Messias
Tema: TODOS OS JOELHOS SE DOBRARÃO
Leitura: Filip.2:1-16
Portanto, se há alguma exortação do Messias, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, 2 completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor,o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa; 3 nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo; 4 não olhe cada um somente para o que é seu,mas cada qual também para o que é dos outros. 5 Tendes em vós aquele sentimento que houve também em Yehoshu’ o Messias, 6 o qual subsistindo em forma do Deus eterno, não considerou o ser igual ao Deus eterno coisa a que se devia aferrar, 7 mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,tornando-se semelhante aos homens; 8 e,achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. 9 Pelo que também Y’HWH o exaltou soberanamente,e lhe deu o Nome que é sobre todo nome; 10 para que ao Nome de Yehoshu’,se dobre todo o joelho dos que estão nos céus,e na terra e debaixo da terra, 11 e toda língua confesse que Yehoshu’ o Messias é Senhor,para glória de Y’HWH Pai. 12 De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor; 13 porque Y’HWH; é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. 14 Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas; 15 para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos do Deus eterno imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo, 16 retendo a palavra da vida; para que no Dia do Messias eu tenha motivo de gloriar-me de que não foi em vão que corri nem em vão que trabalhei.
COMENTÁRIO
(Subsistir ou, ter surgido).
Yerroshu’ o Messias nasceu de uma mulher, mas o seu corpo não foi gerado do espermatozoide como as demais criaturas de fôlego vivente.
Os joelhos aqui referidos que se dobram são os joelhos dos filhos da luz são os joelhos dos seus adoradores.
Yerroshu’ sendo o Deus eterno encarnado, não se separou dos inteiramente humanos antes no seu viver em tudo foi igual aos irmãos; homem de dores e experimentado nos trabalhos.

ALL KNEES会低头


ALL KNEES会低头

部分18
五月015
来源:Yerroshu滚动“弥赛亚
主题:ALL KNEES会低头
阅读:Filip.2:1-16
所以,如果有任何弥赛亚的规劝,如果任何安慰的爱,圣灵有什么交通,如果有大便和怜悯,2达致与你们我的喜悦,你们可能有同样的思维方式,具有相同的爱,同样的情绪,想同样的事情; 3,让没有通过斗争或虚荣来完成,但在谦卑考虑别人比自己强; 4不要看每个人对他自己的事情,但每个人也对别人的事。 5你必须在你这也是在Yehoshu“弥赛亚,6谁在永恒的上帝的形式存在,并没有考虑等于上帝永恒的东西被抓,7反倒虚己,取成为人的模样了奴仆的形式; 8被发现在人类的形式,就自己卑微,变得听话,以至于死,死在十字架上。 9所以也Y’HWH高度尊崇他,并给了他这是每一个之上的名; 10,在该Yehoshu名’,如果每一个膝盖的东西在天上的,地上的,和地底下,11无不口称Yehoshu“弥赛亚为主,使Y’HWH父的荣耀。12 1:19我亲爱的弟兄,你们总是服从,而不是在我面前而已,但现在我没有更多的,制定出自己的救赎与恐惧战兢; 13因为Y’HWH;是工作在你俩的意志和做他的美意。 14,都不要怨言; 15叫你们无可指责,无害,永恒的上帝没有残疾在这弯曲悖谬的国家之中的孩子,就是你们所闪耀的灯光在世界上,有16滔滔不绝的生活的话。所以弥赛亚节我有理由自夸,这是没有白费,我白白跑不奏效。
评论
(生存或已出现)。
Yerroshu“弥赛亚出生的女人,但他的身体并没有产生像活一口气其他动物的精子。
膝盖本文中弯曲光线的儿童的膝盖是他的崇拜者的膝盖。
Yerroshu’是永恒的神的化身,一点都没有分开的完整的人之前,你的生活是平等的兄弟;悲伤和熟悉的人。

ALL đầu gối sẽ cúi


ALL đầu gối sẽ cúi

PHẦN 18
May 015
Nguồn: Yerroshu Scroll ‘Đấng Cứu Thế
Theme: ALL đầu gối sẽ cúi
Reading: Filip.2: 1-16
Vì vậy, nếu có lời kêu gọi bất kỳ của Đấng Cứu Thế, nếu bất kỳ thoải mái của tình yêu, nếu có sự thông của Thánh Linh, nếu có lòng và thương xót, 2 Thực hiện các ngươi niềm vui của tôi, để anh em có thể có cùng một cách suy nghĩ, có cùng một tình yêu, cùng tâm trạng, suy nghĩ cùng một điều; 3 Hãy để không có gì được thực hiện thông qua xung đột hoặc hư vinh nhưng khiêm nhường, coi người khác hơn mình; 4 Nhìn không mọi người vào những việc riêng của mình, nhưng mọi người cũng vào những việc của người khác. 5 Bạn có đó trong bạn mà cũng là trong Yehoshu ‘Đấng Cứu Thế, 6 người vốn có hình của Thiên Chúa hằng hữu, không coi là tương đương với điều vĩnh cửu của Thiên Chúa để có thể nắm bắt, 7 nhưng hủy mình ra, lấy các hình thức của một người đầy tớ, bị làm trong hình hài con người; 8 Và được tìm thấy trong hình dạng con người, tự hạ mình, vâng lời cho đến chết, và chết trên thập tự giá. 9 Vậy cũng Y’HWH cao tôn vinh Người, và ban cho anh ta một cái tên mà trên hết mọi danh; 10 cho nghe đến danh Yehoshu ‘nếu mọi đầu gối, thứ ở trên trời và dưới đất và dưới mặt đất, 11 và mọi lưỡi thú nhận rằng Yehoshu’ Đấng Cứu Thế là Chúa, mà tôn vinh Cha của Y’HWH. 12 Vậy, tôi yêu quý, các ngươi đã vâng lời luôn luôn, không phải như trong sự hiện diện của tôi mà thôi, nhưng bây giờ nhiều hơn nữa trong sự vắng mặt của tôi, làm việc ra sự cứu rỗi của riêng bạn với sự sợ hãi và run rẩy; 13 vì Y’HWH; là những gì làm việc trong cả hai bạn sẽ đến và làm niềm vui của mình tốt. 14 Làm tất cả mọi thứ mà không cần những lời lằm bằm; 15 Đó là anh em có thể chê trách và vô hại, con cái của Thiên Chúa đời đời không tì vít ở giữa của một quốc gia quanh co và gian tà, trong đó anh em tỏa sáng như ánh sáng trên thế giới, 16 tổ chức ra lời của cuộc sống; để Ngày của Messiah tôi có lý do để tự hào rằng nó đã không vô ích mà tôi chạy không vô ích mà làm việc.
GÓP Ý
(Tồn tại hoặc đã phát sinh).
Yerroshu “Đấng Cứu Thế đã sinh ra một người phụ nữ, nhưng cơ thể của ông đã không được tạo ra từ tinh trùng, sinh vật khác của một hơi thở cuộc sống.
Đầu gối ở đây đều được uốn cong đầu gối của con cái ánh sáng là đầu gối của những người thờ phượng của mình.
Yerroshu ‘là Thiên Chúa nhập thể vĩnh cửu, không phân tách hoàn toàn con người trước trong cuộc sống của bạn tại tất cả đã bằng với anh em; một người đàn ông của nỗi buồn và quen thuộc với.

ԲՈԼՈՐ KNEES խոնարհվում


ԲՈԼՈՐ KNEES խոնարհվում

Մասը 18
Մայիս 015
Source: Yerroshu Scroll «Մեսիան է
Թեմա ԲՈԼՈՐ KNEES խոնարհվում
Reading: Filip.2: 1-16
Այնպես որ, եթե կա որեւէ Մեսիայի քարոզ, եթե որեւէ սիրոյ սփոփանք, եթե որեւէ, Հոգիի, եթե գթութիւն եւ ողորմութիւն, 2 զխնդութիւնս իմ ուրախությունը, որ դուք կարող է ունենալ այն նույն մտածելակերպը, ունենալով նույն սերը, նույնը տրամադրությունը, մտածելով, որ նույն բանը. 3 Թող ոչ մի բան պետք է անել ըրէք հակառակութեամբ կամ սնափառութեամբ է, բայց համեստություն է համարում ուրիշներին ավելի լավ է, քան ինքն իրեն. 4 Նայեք, թե ամեն մարդ պետք է իր շահը, բայց ամեն մարդ, նաեւ, թե այն բաները, ուրիշների. 5 Դուք, որ ձեզ, ինչը նաեւ Yehoshu «Մեսիան է, 6, ովքեր լինելով ձեւով հավերժական Աստծո, չի համարում, որ հավասար է Աստծո հավերժական բան է ըմբռնում, 7 սակայն դատարկ իրեն, հաշվի առնելով, ձեւը ծառայի, արվում է մարդկային նմանութեամբ. 8 Եւ լինելով հայտնաբերվել է մարդկային ձեւով, նա խոնարհեցրեց ինքն իրեն, դառնալով հնազանդ մահը, եւ մահը խաչի վրա: 9 Ուստի Y’HWH մեծապէս բարձրացուց զայն, ու պիտի տրուի նրան անուն, որը ամէն անունէ գերազանց 10 որ Yehoshu անունով », եթե ամեն ծունկ, բան երկնքում եւ երկրի վրա եւ երկրի վրա, 11 եւ ամէն լեզու խոստովանի, որ Yehoshu« Մեսիան է Տէր է, ի փառս Y’HWH Հոր հետ: 12 Ուստի, սիրելիներս, ինչպէս ամէն ատեն հնազանդեցաք, ոչ միայն իմ ներկայութեանս, բայց հիմա շատ ավելի իմ բացակայությամբ, մշակել ձեր փրկութիւնը, ահով ու դողով. 13 քանի որ Y’HWH. այն է, ինչ աշխատում է դուք եւ կամենաք, եւ անել է իր բարեհաճութեան համաձայն: 14 Արդյոք բոլոր բաները առանց տրտնջելոյ: 15 որպէսզի ըլլաք անմեղադրելի ու աննենգ, երեխաները հավերժական Աստուծոյ անարատ մեջ կամակոր եւ խոտորեալ սերունդի, որոնց էք փայլում, քանի լույսերը աշխարհում, 16-անցկացման չորրորդ խօսքը կյանքում. այնպես, որ Մեսիայի օրվան ես պետք պատճառ պարծենալ, որ դա եղել է ոչ թե զուր է, որ ես վազեցի, ոչ իզուր, որ աշխատել.
ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
(Պահել, կամ առաջացել).
Yerroshu է «Մեսիայի ծնվել է մի կնոջ, բայց նրա մարմինը չէր գեներացվել է սերմի նման մյուս արարածների ապրող շունչը.
Ծնկները պատկանում են կռում իր ծնկները երեխաների լոյսի են ծնկները իր երկրպագուներին.
Yerroshu «լինելով հավերժական Աստված մարմնացած, չեն առանձնացվել լիարժեք մարդու, նախքան ձեր կյանքում բնավ չէր հավասար է եղբայրների. մի մարդ է երկանց եւ ծանոթ.

Al die knieë sal buig


Al die knieë sal buig

GEDEELTE 18
Mag 015
Bron: Yerroshu Scroll ‘die Messias
Tema: al die knieë sal buig
Lees: Filip.2: 1-16
So as daar enige Messias se vermaning, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, 2 maak dan my blydskap volkome deur eensgesind dieselfde manier van dink, met dieselfde liefde kan hê, dieselfde bui, dink dieselfde ding; 3 Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself; 4 Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n. 5 Jy het wat in julle wees wat ook in Yehoshu ‘die Messias, 6 Hy, wat in die vorm van die ewige God, het nie oorweeg om aan God gelyk ewige ding om te begryp word, 7 maar het Homself ontledig deur die vorm van ‘n dienskneg aan te neem en aan mense gelykenis; 8 En toe Hy as mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, en die dood aan die kruis. 9 Daarom het Y’HWH Hom ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam is, 10 sodat in die Yehoshu naam as elke knie van die wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, 11 en elke tong sal bely dat Yehoshu ‘die Messias die Here is tot heerlikheid van Y’HWH Vader. 12 Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing; 13 omdat Y’HWH; is wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. 14 Doen alles sonder murmurering; 15 sodat julle onberispelik en opreg, kinders van die ewige God sonder gebrek te midde van ‘n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, 16 die woord van die lewe vashou mag wees; sodat die Messias se Dag Ek het rede om te spog dat dit nie tevergeefs was nie dat ek gehardloop nie tevergeefs wat gewerk het.
KOMMENTAAR
(Voortbestaan of ontstaan het).
Yerroshu ‘die Messias gebore uit ‘n vrou, maar sy liggaam was nie gegenereer die sperm soos ander wesens wat asem.
Die knieë hierin buig die knieë van die kinders van die lig is die knieë van sy dienaars.
Yerroshu ‘synde die ewige God in die vlees, glad nie geskei ten volle mens voor in jou lewe is gelyk aan die broers; ‘n man van smarte en bekend met.

سوف ALL الركبتين القوس


سوف ALL الركبتين القوس

الجزء 18
مايو 015
المصدر: Yerroshu انتقل “المسيح
موضوع: سوف ALL الركبتين القوس
القراءة: Filip.2: 1-16
حتى إذا كان هناك موعظه أي المسيح، إن وجدت الراحة من الحب، إن وجدت شركة الروح، إن وجدت الأمعاء ورحمة، 2 الوفاء أيها فرحي، لعلكم لديهم نفس طريقة التفكير، لها نفس الحب، ونفس الشيء المزاج، والتفكير في نفس الشيء. 3 ليكن يفعل شيئا ليس من خلال الصراع أو المجد الباطل، ولكن في التواضع نظر الآخرين أفضل من نفسه. 4 لا تنظر كل رجل إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد أيضا على الأشياء للآخرين. 5 عليك أن فيكم الذي كان أيضا في Yehoshu “المسيح، 6 الذي يجري في شكل الله الأبدي، لا تعتبر يجري على قدم المساواة مع الله شيء الأبدي يجب اغتنامها، 7 لكن أخلى نفسه، آخذا شكل خادما، التي تبذل في شبه الناس. 8 وإذ وجد في شكل الإنسان، وقال انه تواضع، وأصبح مطيعا حتى الموت، والموت على الصليب. 9 ولهذا السبب أيضا Y’HWH رفعه إليه، وأعطاه اسما فوق كل اسم. 10 أنه في اسم Yehoshu “إذا كل ركبة، من الأشياء في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض، 11 ويعترف كل لسان أن Yehoshu” المسيح هو رب لمجد Y’HWH الآب. 12 ولهذا السبب، بلدي الحبيب، وكنتم قد يطاع دائما، وليس كما في حضوري فقط، ولكن الآن أكثر من ذلك بكثير في غيابي، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. 13 لأن Y’HWH. هو ما يعمل في لكم على حد سواء لارادة وفعل من المسرة. 14 افعلوا كل شيء بلا تذمر. 15 علكم كاملا وغير ضارة، والأطفال من الله الأبدي بلا عيب في وسط أمة ملتوية والضارة، من بينهم أنتم تألق أضواء في العالم، 16 عقد عليها كلمة الحياة؛ بحيث يوم المسيا لدي سبب لتباهى أنه لم يكن عبثا أن ركضت ليس عبثا أن يعمل.
تعليقات
(العيش أو نشأت).
ولد Yerroshu “المسيح من امرأة، ولكن لم تولد جسده الحيوانات المنوية مثل غيرها من المخلوقات التي تعيش التنفس.
الركبتين هنا وثني الركبتين من أبناء النور هي الركبتين من عباده.
Yerroshu ‘يجري الله المتجسد الأبدي، لا يفصل الإنسان بشكل كامل من قبل في حياتك على الإطلاق كان يساوي الإخوة. رجل من الحزن ودراية.

ALL膝がお辞儀をします


ALL膝がお辞儀をします

部分18
月015
出典:Yerroshuスクロール」メシア
テーマ:ALL膝がお辞儀をします
読書:Filip.2:1-16
だから、すべての救世主の勧告は、存在する場合に、愛のいずれかの快適さ、もし霊のいずれかの交わり、もしあなたがたは思考の同じ方法、同じ愛を有していてもよいことを、任意の腸と憐れみ、2 Fulfilがた私の喜び、同じ場合気分、同じことを考えて。 3何も争いや虚飾を介して行わなかったが、謙虚で自分よりも優れた人を考えることがてみましょう。 4ていない彼自身のものに上のすべての人が、他のものにもすべての人を見て。 5あなたは、あなたの中に、「Yehoshuでも永遠の神の形態である救世主、6だった7、把握するために、神の永遠のものに等しく考慮していなかったが、取って、自分自身を空にしていることを持っているサーバントのフォームは、人間と同じで作られて。 8とは、人間の形で発見され、彼は死に従順になって、へりくだって、十字架上の死。 9何のためにも非常に彼を高く上げて、彼にすべての名にまさる名を与えられたY’HWH。 10 ’11、天と地と地の下の事のすべてのひざ、もし、すべての舌がYehoshuことを告白「Yehoshu名でその救世主がY’HWH父の栄光を、主である。12あなたがたはいつもではない私の存在下でのみ、従わが、今ずっと私の不在中に、恐れとおののきつつ自分の救いを仕事しているように、何のために、私の最愛。 13 Y’HWHため。意志と彼のよい喜びの行うには、両方で動作するものです。 14つぶやきせずにすべてのことを行う。あなたがたは命の言葉を述べ保持、あなたがたは、世界の光として輝く人の中で、16曲がったと邪悪な国家の真っ只中に傷のない永遠の神の子潔白と無害であることが15。救世主の日になるよう、私はそれが私が働いたことを無駄にしない実行されたことを無駄にはなかったことを自慢するための理由がある。
コメント
(生計を立てまたは生じている)。
Yerroshu「救世主は、女から生まれたが、彼の体は息を生きている他の生き物のような精子を生成していませんでした。
ここに光の子どもたちの膝を曲げている膝は彼の崇拝者の膝である。
Yerroshuは「永遠の神の化身であること、すべてであなたの生活の中で前に完全ヒト分離していないが、兄弟に等しかった。悲しみとに精通しての男。

ΟΛΑ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ θα υποκύψει


ΟΛΑ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ θα υποκύψει

ΤΜΗΜΑ 18
Μάιος 015
Πηγή: Yerroshu Scroll «ο Μεσσίας
Θέμα: ΟΛΑ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ θα υποκύψει
Ανάγνωση: Filip.2: 1-16
Έτσι, αν υπάρχει προτροπή οποιουδήποτε Μεσσία, αν υπάρχει άνεση της αγάπης, αν τυχόν υποτροφία του Πνεύματος, αν τυχόν έντερα και τα ελέη, 2 Εκπλήρωση εσείς τη χαρά μου, ότι το YE μπορεί να έχουν τον ίδιο τρόπο σκέψης, που έχουν την ίδια αγάπη, το ίδιο διάθεση, σκέφτεται το ίδιο πράγμα? 3 Ας τίποτα να γίνει μέσω της διαμάχης ή ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη θεωρούν άλλοι καλύτερα από τον εαυτό του? 4 Δεν Κοιτάξτε κάθε άνθρωπος για να δική του πράγματα, αλλά κάθε άνθρωπο και για τα πράγματα των άλλων. 5 Έχετε ότι σε σας, που ήταν επίσης σε Yehoshu «ο Μεσσίας, 6 ο οποίος είναι με τη μορφή του αιώνιου Θεού, δεν θεωρούν ότι είναι ίσος με τον Θεό αιώνια πράγμα που πρέπει να εκμεταλλευτούμε, 7, αλλά άδειασε τον εαυτό του, λαμβάνοντας η μορφή δούλου, αφού έγινε σε ανθρώπινο ομοίωμα? 8 Και να βρεθεί στην ανθρώπινη μορφή, ταπείνωσε τον εαυτό του, να γίνει υπάκουος μέχρι θανάτου, και ο θάνατος στο σταυρό. 9 Δια τούτο και Y’HWH τον υπερύψωσε, και του χάρισε ένα όνομα που είναι πάνω από κάθε όνομα? 10 εις το όνομα Yehoshu «αν κάθε γόνατο, τα πράγματα στον ουρανό και στη γη και κάτω από τη γη, 11 και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Yehoshu« ο Μεσσίας είναι ο Κύριος, σε δόξα του Πατέρα Y’HWH. 12 Διά τούτο, αγαπημένη Μου, όπως εσείς έχετε πάντα υπάκουσε, όχι όπως στην παρουσία μου μόνο, αλλά τώρα πολύ περισσότερο κατά την απουσία μου, να ασκηθούν δική σας σωτηρία με φόβο και τρόμο? 13 επειδή Y’HWH? είναι ό, τι λειτουργεί για σας και να θελήσεις και να κάνει από την καλή χαρά του. 14 κάνω όλα τα πράγματα χωρίς χαμηλόφωνα? 15 ότι το YE μπορεί να είναι άμεμπτος και αβλαβή, τα παιδιά του αιώνιου Θεού χωρίς ψεγάδι στη μέση του μια στρεβλή και διεστραμμένη έθνος, μεταξύ των οποίων λάμψη ye όπως φώτα στον κόσμο, 16 κρατώντας μπρος τη λέξη της ζωής? έτσι ώστε Ημέρα του Μεσσία έχω λόγο να υπερηφανεύεται ότι δεν ήταν μάταια ότι δεν έτρεξε μάταια που εργάστηκε.
ΣΧΟΛΙΑ
(Συντηρούνται ή έχουν προκύψει).
Yerroshu «ο Μεσσίας γεννήθηκε από μια γυναίκα, αλλά το σώμα του δεν δημιουργήθηκε το σπέρμα όπως και τα άλλα πλάσματα που ζουν ανάσα.
Τα γόνατα εδώ είναι το λύγισμα των γονάτων των παιδιών του φωτός είναι τα γόνατα των πιστών του.
Yerroshu »είναι ο αιώνιος Θεός ενσαρκωμένος, δεν διαχωρίζεται πλήρως τα ανθρώπινα πριν στη ζωή σας σε όλα ήταν ίσο με τους αδελφούς? ένας άνθρωπος θλίψεων και εξοικειωμένοι με.

Omnia genua flecteret


Omnia genua flecteret

XVIII NUMERUS
July XV
Source: Yerroshu Scroll Messias
Theme: quae omnia genua flecteret
Reading: Filip.2: 1-16
Si ergo aliquis Christo exhortando, si quod solatium caritatis, si qua societas spiritus, si qua viscera miserationis: II implete gaudium meum, ut idem habent sententia, eamdem caritatem habentes, idem modi, idipsum sentientes, Nihil per contentionem neque per inanem gloriam III: sed in humilitate superiores sibi invicem arbitrantes; IV, ad quae sua sunt singuli considerantes, sed et ea quae aliorum omnium. V, quod in vobis quod et in te Yehoshu Messias, qui cum in forma Dei aeterni VI, non rapinam arbitratus est esse se aequalem Deo aeterno rapinam VII sed semetipsum exinanivit formam servi accipiens, in similitudinem hominum factus; VIII et habitu inventus ut homo, humiliavit semetipsum factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. IX Propter Y’HWH exaltavit illum, et donavit illi nomen quod est super omne nomen; X, quod ad nomen Yehoshu si omne genu caelestium et terrestrium et infernorum, et omnis lingua confiteatur, quia Yehoshu XI, Christum Dominum, in gloriam Patris Y’HWH. XII itaque carissimi mei sicut semper oboedistis non ut in praesentia mei tantum sed multo magis nunc in absentia mea, cum metu et tremore vestram salutem operamini; XIII quia Y’HWH; quae operatur in nobis et velle et operari, pro bona voluntate. Omnia autem facite sine murmurationibus XIV; Ut sitis sine querela, XV et simplices filii Dei, sine reprehensione in medio nationis pravae aeternum et perversae, inter quos lucetis sicut luminaria in mundo, verbum vitae continentes XVI; ut die Christi, quia non habeo igitur gloriam in vacuum cucurri neque in vacuum quod operabatur.
COMMENTS
(Subsistit aut exstiterint).
Yerroshu ‘Christus est natus ex femina, sed corpus animatum anima sic de aliis sperma non generatur.
In hoc genu genua provolutus ad genua filios lucis sua.
Yerroshu esse Deum aeternum carne, non in ante vitae erat separatum esse homines aequales fratribus virum dolorum, et nota.

חלק 18


ALL ברכיים נרכין

חלק 18
מאי 015
מקור: Yerroshu מגילה ‘המשיח
נושא: ALL ברכיים נרכין
קריאה: Filip.2: 1-16
אז אם יש הטפה כולו של משיח, אם כל נוחות של אהבה, אם כל מלגה של הרוח, אם כל קרבים וחסדים, 2 אתם שמחתי תגשים, שייתכן שיש לי אתם באותה הדרך של חשיבה, נתקל באותה האהבה, אותו מצב רוח, חושב אותו דבר; 3 בואו שום דבר להיעשות באמצעות סכסוכים או שחצנות, אבל בענווה לשקול אחרים טובים יותר מאשר את עצמו; 4 תראה שלא כל אדם לדבריו, אבל כל אדם גם על הדברים של אחרים. 5 אתה צריך שבך שהיה גם ביהושע ‘המשיח, 6 שלהיות בצורה של אלוהים הנצחי, לא לקח בחשבונם, שווה לדבר נצחי אלוהים להיקלט, 7 אך התרוקן עצמו, לוקח הצורה של משרת, שנעשית בדמות אדם; 8 ושנמצאו בצורה אנושית, הוא השפיל את עצמו, להיות צייתן עד מוות, ומוות על הצלב. 9 למה זה גם Y’HWH הנעלה ביותר, ונתן לו שם שהוא מעל כל שם; 10 כי בשם יהושע “אם כל ברך, של דברים בשמים ובארץ ומתחת לאדמה, 11 וכל לשון להודות שיהושע ‘המשיח הוא אדון, לתפארת Y’HWH האב. 12 למה זה, אהוב שלי, כפי שאתם תמיד צייתו, לא כמו בנוכחותי בלבד, אבל עכשיו הרבה יותר בהיעדרי, תסתדר הישועה שלך בחיל ורעדה; 13 כי Y’HWH; מה שעובד בשניכם לרצון ולעשות העונג שלו טוב. 14 האם כל הדברים בלי מלמולים; 15 כי אתם עשויים להיות חפים מפשע ולא מזיקים, ילדים של אלוהים הנצחי ללא פגם בעיצומה של אומה עקומה ומעווה, ביניהם ברק אתם כמו האורות בעולם, 16 מחזיקים שוב את המילה של חיים; כך שיומו של המשיח יש לי סיבה להתגאות בכך שזה לא היה לשווא, כי אני לא רצתי לשווא שעבד.
תגובה
(יוצר ביצירה או שהתעוררו).
Yerroshu ‘המשיח נולד מאישה, אך גופו לא נוצר הזרע כמו יצורים אחרים המתגוררים נשימה.
הברכיים במסמך זה כיפוף הברכיים של הילדים של אור הן הברכיים של מתפלליו.
Yerroshu ‘שהוא התגלמות האל הנצחית, אינו מופרדת אנושי במלואו לפני בחיים שלך בכל היה שווה לאחים; איש מהכאובות ומכיר.