YEHOSHU’ as Koning in YEHOSHALEYM

YEHOSHU’ as Koning in YERUSHALEM
GEDEELTE 14
Mar.016
Tema: YEHOSHU ‘as Koning in YEHOSHALÉYM
Bron: Yerroshu Rol ‘die Messias
Lees: Y’ochanan 12: 12-35.
Die volgende dag het die groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Yehoshu ‘het om Yehoshaléym, 13 het palmtakke geneem en uitgegaan Hom tegemoet en geroep: Hosanna! Salig is hy wat in die naam van die Here Y’HWH kom! Geseënd is die Koning van Israel 14 En hy het Yehoshu ‘n jong donkie en daarop gaan sit, soos geskrywe is in die Torah: 15 wees bly met al jou wese, o dogter van Sion! Uitroep van vreugde, o dogter van Yehoshaléym! Kyk, om jou eerlike Triomfantlike Koning stuur sy oorwinnings, maar op dieselfde tyd gedra met nederigheid, ry seun ‘n donkie se. 16 Sy dissipels egter eers nie verstaan nie; maar wanneer Yehoshu ‘was verheerlik, dan dit hulle bygeval dat hierdie dinge in die Torah is geskryf om hom en dat hulle dit gedoen het. 17 het vir Hom getuienis dus die skare wat by Hom was toe Hy die El’asar die graf geroep en hom uit die dode, 18 en dit was die rede waarom die skare Hom tegemoet, omdat hulle gehoor het dat Hy hierdie teken gedoen het . 19 Om te verseker dat die Fariseërs het by hulleself gesê: Sien julle dat niks? Kyk, die hele wêreld loop agter Hom aan. 20 En onder diegene wat tot aanbidding het op die fees was ‘n paar Grieke. 21 En hulle het na Filippus gegaan wat van Bet-Zaidah van Galil was, en hulle het Hom gesmeek en gesê: Here, Ons sal Ieoxô sien. 22 Filippus kom en sê Andrew, en dan Philip en Andrew het gesê dit Yehoshu ‘. 23 Hy het gesê Yehoshu ‘: Dis tyd om verheerlik te word die Seun van die mens. 24 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond en sterf, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug. 25 Wie sy lewe liefhet, , sal dit verloor; en wat in hierdie wêreld jou lewe haat, hou dit vir die ewige lewe. 26 As iemand My dien, volg my; en waar Ek is daar sal my dienaar ook; As iemand My dien, sal die Vader hom eer. 27 Nou is my liggaam versteur; en wat sal Ek sê? pa; red My uit hierdie uur? Ek; vir hierdie Ek het gekom in hierdie tyd! 28 Vader, verheerlik u naam! Toe kom die stem uit die hemel: Ek het beide verheerlik, en Ek sal dit weer verheerlik. 29 En die skare wat daar staan by, en dit gehoor het, het gesê dat daar ‘n donderslag; Ander het gesê: ‘n Engel het met Hom gespreek. 30 En Yehoshu ‘: Hierdie stem het nie om My ontwil, maar om julle ontwil. 31 Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. 32 En toe ek op is van die aarde verhoog; al; Ek trek my. 33 Dit het hy gesê om aan te dui hoe Hy sou sterwe. 34 Hy sê toe vir hom die skare: Ons het gehoor van die Torah dat die Messias bly vir ewig; En hoe sê U dat die Seun van die mens verhoog moet word? Wie is hierdie Seun van die mens? 35 En ek het vir hulle gesê Yehoshu ‘: Nog ‘n klein tydjie is die lig by julle. Wandel so lank as julle die lig het, sodat die duisternis julle oorval; Hy wat in die donker wandel, weet nie waar hy gaan nie.
KOMMENTAAR
Gebore in Bet ‘L’ehem van Efrat in Yerrudá, seun van Myriam prinses, en deur Prince Yosef aangeneem ook die huis en die huis van koning Dawid, Yerroshu’ tydens sy pelgrimstog, talle kere, het in en uit gaan in die stad van Yerroshaléym ; hierdie tyd gemonteer op ‘n lasdier, as koning van Israel. Toe hy gevra is by sy verhoor, Pilatus gevra Yehoshu “As hy bevestig koning gemaak het, hierdie, Yerroshu “antwoord ek gebore vir hierdie en in die wêreld gekom. (Y’oc.18: 37).

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s