A CONSTITUIÇÃO DO MINISTÉRIO EPISCOPAL


PORÇÃO 19
Abril 016
Tema: A CONSTITUIÇÃO DO MINISTÉRIO EPISCOPAL
Fonte: Pergaminho de Yerroshu’ o Messias
Leitura: At.20:17-32
De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. 18 E, tendo eles chegado, disse-lhes: Vocês bem sabem de que modo me tenho portado entre vocês sempre, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, 19 servindo ao Senhor com toda a humildade, e com lágrimas e provações que pela cilada dos yehudim me sobrevieram; 20 como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, 21 testificando, tanto a yehudi como a grego, o arrependimento para com Y’HWH e a fé em nosso Senhor Yehoshu’. 22 Agora, eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Yehoshaléym, não sabendo o que ali me acontecerá, 23 senão o que o Espírito me testifica, de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. 24 Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Yehoshu’, para dar testemunho das Boas Novas da graça do Deus eterno. 25 Eis agora sei que nenhum de vocês, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. 26 Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. 27 Porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho do Deus eterno. 28 Cuidem, pois de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito; o Santo vos constituiu anciãos, para apascentardes a congregação de Y’HWH, que ele resgatou com o seu próprio sangue. 29 Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos cruéis que não pouparão o rebanho, 30 e que dentre vocês mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. 31 Portanto vigiai, lembrando-vos de que por três anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. 32 Agora, pois, vos encomendo a Y’HWH e a palavra da sua graça, àquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados.
COMENTÁRIO
O ministério apostólico de Y’ehoshu’ o Messias, durou um século, ou seja, até a morte do apóstolo Y’ocrranan.
Prevendo isto, no momento que o apóstolo Sha’ul se despedia dos irmãos e encerrava a sua missão, Yehoshu’ o usou naquele instante, e, através dele levantou o ministério episcopal, recomendando a estes que cuidassem de apascentar o rebanho de Yerroh que ele resgatou com o seu próprio sangue.
Mas, no século IV, este ministério episcopal, apostatou-se; abandonaram a Yerroshu’ e, como a antiga Israel no deserto, levantou o seu próprio deus, estes levantaram a sua própria igreja, à qual deram o nome de Igreja Católica Apostólica Romana, tendo Sooz (Zeus) como seu deus; a este, no século XVI, Lutero o renomeou para JESUS

KONSTYTUCJA posługi biskupiej


część 19
kwiecień 016
Temat: KONSTYTUCJA posługi biskupiej
Źródło: Yerroshu Scroll “Mesjasz
Reading: At.20: 17-32
Z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła. 18 A gdy przybył, rzekł do nich: Dobrze wiecie, jak byłem z wami przez wszystkie dni, począwszy od pierwszego dnia, kiedy weszła w Azji, 19 służenia Panu z całą pokorą i łez i doświadczeń, że pułapki Yehudim nade mną; 20 jak nie kurczą wykazania wam niczego, co było opłacalne, ucząc was publicznie i od domu do domu, 21 świadczący zarówno greckiej, jak Yehudi nawrócenia ku Y’HWH i wiary w Pana naszego Yehoshu “. 22 A teraz oto ja zakłopotany w moim umyśle, będę Yehoshaléym, nie wiedząc, co się ze mną tam, 23 chyba że Duch świadczy o mnie w każdym mieście, mówiąc, że więzienie i uciski czekają na mnie. 24 Ale nie trzymać moje życie tak cenny dla mnie tak długo, jak tylko dokończył biegu i ministerstwo, które otrzymałem od Pana Yehoshu “, aby dać świadectwo Dobrej Nowiny łaski wiecznego Boga. 25 Oto teraz wiem, że nikt z was wśród których poszły głoszenie królestwa Bożego, powinien zobaczyć moją twarz. 26 W związku z tym, w tym dniu, to, że jestem czysty od krwi wszystkich. 27 bo nie odcina od deklarowania wam wszystkim wieczną porady Boga. 28 Uważajcie na samych siebie i wszystkiej trzody, których Duch Święty; Święty przekazał Ci starsi, karmić zgromadzenie Y’HWH, który On nabył własną krwią. 29 Wiem, że po moim odejściu wejść między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, 30 i spośród siebie mężczyzn wzrośnie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za nimi. 31 Dlatego uważaj, pamiętając, że przez trzy lata nie przestał dzień i noc ze łzami upominać każdego z was. 32 Teraz więc, oddaję Ci Y’HWH i słowu Jego łaski, która jest w stanie zbudować ciebie i dać dziedzictwo wśród wszystkich tych, którzy są uświęceni.
KOMENTARZ
Posługi apostolskiej Y’ehoshu “Mesjasz, trwał sto lat, czyli aż do śmierci Y’ocrranan apostoła.
Przewidywanie tego, w czasie apostoł Sha’ul pożegnał się z braćmi i zakończył swoją misję, Yehoshu “użył go w tej chwili, a przez to podniesione posługi biskupiej, zalecając Dbają o pasienia owczarni Yerroh he nabył własną krwią.
Ale w czwartym wieku, posługa biskupia, backslid-; opuszczone Yerroshu “, a jak stary Izraela na pustyni, podniósł własne Boga, wznieśli swój kościół, który dał nazwę Kościoła rzymskokatolickiego i Sooz (Zeus) jako swego boga; to w XVI wieku, Luther przemianowany na Jezusa.

主教部的宪法


部分19
月016
主题:主教部的宪法
来源:Yerroshu滚动“弥赛亚
阅读:At.20:17-32
从米利都人往以弗所去,并呼吁教会的长老。 18当他们赶到时,就对他们说:你们也知道我怎么和你在一起总是从我来到亚洲,19与所有的谦卑侍奉主,含泪和审判的第一天,该在我Yehudim的陷阱; 20,因为我不从宣布到你什么,这是有利可图的,公开地教你,并挨家挨户,21作证既像耶胡迪·希,朝忏悔和Y’HWH相信我们的主Yehoshu’缩水。 22现在,你看,我,在我心里不好意思,我要去Yehoshaléym,不知道会发生什么事我那里,23除了精神证明了我在每一个城市,他说,债券与患难等待我。 24但是我,只要我完成我的课程,这是我从主Yehoshu“所领受的职事,承受永恒的神的恩典的福音见证持有不是我的生命同样宝贵给我。 25看哪,现在我知道你们没有人,其中我已经传讲上帝的国度,看见我的脸。 26因此,在这一天,你我所有的血是洁净的。 27因为不知从宣布到你们永恒的上帝意见萎缩。 28要谨慎,为自己和所有的羊群这圣灵;圣使你的长辈,养活Y’HWH,就是他用自己血所买来的会。 29我知道后,我的出发你们之间之间不爱惜羊群,30你严重狼和进入男性要起来,说悖谬的话,在他们之后要引诱门徒。 31因此看,记住,三年我不会停止日夜泪水告诫你们每一个人。 32因此,现在我把你们Y’HWH和他的恩惠,这是能够建立你们,并给你一个基业成圣所有这些当中的话。
述评
在使徒的Y’ehoshu“弥赛亚,历时一个世纪,也就是直到Y’ocrranan使徒死亡。
这个预测,当时的使徒扫罗带着弟兄们告别,结束了他的使命,Yehoshu“用他的那一刻,并通过它提出的主教部,建议他们采取牧养Yerroh他的羊群照顾今日与他自己的血所买来的。
但在第四世纪,主教部,backslid-;废弃Yerroshu“,并作为老以色列在旷野,提出了自己的神,他们提出了自己的教堂,这给了罗马天主教会的名称,Sooz(宙斯)作为他们的神。这一点,在十六世纪,路德重命名为耶稣。

बिशप मंत्रालय के संविधान


भाग 19
अप्रैल 016
थीम: बिशप मंत्रालय के संविधान
स्रोत: Yerroshu स्क्रॉल ‘मसीहा
पढ़ना: At.20: 17-32
मीलेतुस से इफिसुस के लिए भेजा और चर्च के बड़ों का आह्वान किया। 18 और जब वे आए, वह उन से कहा: तुम अच्छी तरह से पता है, पहले दिन है कि मैं एशिया, 19 सब विनम्रता के साथ भगवान की सेवा में और आँसू और परीक्षण के साथ आया है कि कैसे मैं हमेशा तुम्हारे साथ था कि मुझ पर Yehudim का ख़तरा; 20 मैं तुम से कुछ भी है कि लाभदायक था घोषित, आप सार्वजनिक रूप से शिक्षण और घर घर, 21 दोनों गवाही ग्रीक, हमारे प्रभु Yehoshu ‘में Y’HWH की ओर पश्चाताप और विश्वास की तरह Yehudi से हटना नहीं है। 22 अब देखो, मैं, मेरे मन में शर्मिंदा, मैं Yehoshaléym करने के लिए जा रहा हूँ, सिवाय आत्मा हर शहर में मेरे लिए गवाही देता है कि, कह रही है कि बन्धन और क्लेश तेरे इंतजार है, जानते हुए भी नहीं है कि मुझे क्या करने के लिए वहाँ क्या होगा 23। 24 परन्तु मैं नहीं कीमती रूप में मेरे जीवन में मेरे लिए के रूप में लंबे समय के रूप में मैं अपने पाठ्यक्रम और मंत्रालय है जो मैं भगवान Yehoshu ‘से प्राप्त की अनन्त भगवान की कृपा के अच्छी खबर गवाही खत्म पकड़। 25 देखो, अब मैं जानता हूँ कि आप में से कोई भी, जिनके बीच मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरे चेहरे को देखेगा। 26 इसलिए, मैं सभी के खून से निर्दोष हूं इस दिन में, आप देखेंगे कि। 27 मैं तुम्हारे लिए सब अनन्त भगवान सलाह घोषित करने से हटना नहीं है। 28 चौकस रह, अपने आप को और सभी झुंड के लिए जो पवित्र आत्मा की; पवित्र Y’HWH, जो वह अपने ही खून से मोल लिया की मण्डली को खिलाने के लिए आपको बड़ों बनाया है। 29 मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद आपस में और आप गंभीर झुंड, 30 बख्शते नहीं भेड़ियों के बीच से में प्रवेश पुरुषों उठ खड़े होंगे, विकृत चीजों बोल रहा है, के बाद उन्हें चेलों दूर आकर्षित करने के लिए। 31 इसलिए, घड़ी याद है कि तीन साल के लिए मैं नहीं रात और दिन आँसू के साथ आप में से हर एक धिक्कारना रह गए हैं। 32 सो अब, मैं तुम्हें Y’HWH करने के लिए सराहना करता हूं और उनकी कृपा है, जो सभी के लिए उन्हें जो पवित्र किए गए हैं के बीच में आप बनाने के लिए और आप एक भाग देने के लिए सक्षम है की शब्द।
टीका
अपोस्टोलिक मंत्रालय Y’ehoshu ‘मसीहा, एक सदी तक चली, वह यह है कि Y’ocrranan प्रेरित की मृत्यु तक।
समय पर इस आशंका, प्रेरित साऊल भाइयों की छुट्टी ले ली और अपने मिशन को समाप्त हो गया, Yehoshu ‘उसे उस पल में प्रयोग किया जाता है, और इसके माध्यम से बिशप मंत्रालय उठाया, सिफारिश की है कि वे Yerroh वह के झुंड चराता की देखभाल अपने ही खून से मोल लिया।
लेकिन चौथी सदी में, बिशप मंत्रालय, backslid-; Yerroshu ‘जंगल में छोड़ दिया और पुराने इसराइल के रूप में, अपने ही भगवान उठाया, वे अपने देवता के रूप में अपने स्वयं के चर्च है, जो रोमन कैथोलिक चर्च का नाम दिया है, और Sooz (ज़ीउस) उठाया; इस सोलहवीं सदी में, लूथर यीशु के नाम।

A dois Ministério Episcopal KonstituiÇÃo


dezenove Porcão
Abril 016
Tema: A dois Ministério Episcopal KonstituiÇÃo
Fontes: Dê Arroshu Prgaminho o ‘Mesias
Leitura: Atk20: 17-32
Um orvalho sapateiro Aankiãos Éfeso Igreja da Mileto dar Mandu. Dezoito ME, Tendo LS Chegdo, Disse-Lhes: Tenho Portdo em Entre dobre para dar VOES reflectir Sbbm VOES Semper, Desde O Dia M Intrai Primiro não Ásia, dezenove Sservindo Senhor com au quebrou um Humildade, e com e Prowaçõs Lágrims a Pella silda em Ahudim Sobraviaram Doss; Atribuição de licença automática na nao de Vos Skviva Anunshr Útil de Kisa Alguma Sage, dando Ansinando como e-Voss Publikment como M, vinte e um Testifikando, tanto a Yiddish rejeitado Grego, Arrependimento Pará com o e A Fé Y’hvh Noso Senhor Joshua M ‘. Vinte e dois Agora, SK UE, Kanstrngido Spíhrito Meu Não, ela uma Yehoshléym, Não o Sbendo Akntesrá em Ali, em Spirito Testifika vinte e três senão o o, m Cidade de Cidade, no Speram Prisõs A Tribulaçõis Dijendo. Mi Vida Minha nada mas veio Tenho vinte e quatro anos na presiosa Mim, A Minha Karrera Kntnto Complete o e o Ministério Rekebi os dois Senhor Joshua ‘, a taxa em dez Boaj NoVs Testemuho dois Deus Eterno da Graça. Para definir a Ágora de Nenhum VOES vinte e cinco, Reino de Deus O Por Entre Os Quace Psse Pregndo, Jmais Trnrá Rostow A Ver O Meu. Vinte e seis Portnto, não dando qualquer dado Jose, dois Sangay Limpo de Todos Vos Protesto do Sto. NÃO Porke de Vos em vinte e sete Skviva Anunshr TODO O Deus Attrno Konselho dois. desafio ambiental Suidm, dar POIs dar VOES Mesmos TODO e o o Spíhrito Kwal Rebanho Sobre o; santos O Vos Konstituiu Ankiãos, dando a Apskentardes Y’hvh Kongregação vir, o beco Regtu proprio Sngua com o zeloso. Nenhum conjunto de UE vinte e nove Depois da Minha Prthyda Intrrão VOES dar Metro do Lobos Cruéis Poprão de: Não o Rebanho, etc. Selecionar foto dos Dentre VOES Mesmos Lewantrão Homens, orvalho Flndo Koiss Atrir em Perverses Diskípuls APOS c. Trinta e um Portnto Vigyai, dando Lembrado-Voss de: Não POR Três Anos Admostr Ssse dar à Índia uma Lágrims A Noite e VOES KDAA dar um. Trinta e dois Agora, POIs, etc. A Palvri Y’hvh Voss Ancomendo A SUA da Graça, Akele Adifikar Vos no E e taxa Poderoso Harança de Entre Todos Os São Santifikados.
comentario
Dai Ministério Y’yhoshu Apostólink o ‘Mesias, hum Séklo Duru, O Sábio, dois Apostolon Y’orrnn comeu uma Morte.
Prevendo Isto É, há lembranças de S’ul Despedia Apostolon o dos Irmãos é Sua vêm Insrrwa Misao Joshua O Nkwele Instante Usu, E, O Ministério ATRAVES delle Levntu Episcopal, o Estes Rekmendando dar o Suidsem dar Apasentr o Arroh Rebanho do beco com o proprio Sngua Regtu zeloso.
Mass, não Séklo Eva, Ministério Episcopal Este, a partir Apostatu; Arroshu vêm E Abndonaram ‘, para a Antigua Nenhuma Desserto Israel, zeloso proprio Levntu o Deus, Estes vieram Lewantram Própria SUA Igreja, à Nome o de Igreja Deram Katolika Apostólika período romano, Tendo Suz (Zius) nunca mencionou a Deus; A Este, sem Séklo XVII, Lutero Renomeo PARA O Jesus.

موضوع: دستور الأسقفية


الجزء 19
أبريل 016
موضوع: دستور الأسقفية وزارة
المصدر: Yerroshu التمرير “المسيح
القراءة: At.20: 17-32
من ميليتس أرسل إلى أفسس واستدعى قسوس الكنيسة. 18 وعندما وصلوا، فقال لهم: أنت تعرف جيدا كيف كنت معكم دائما، من أول يوم دخلت أسيا، 19 خدمة الرب بكل تواضع ودموع والتجارب أن شرك من Yehudim على عاتقي. 20 وأنا لا أؤخر لكم أي شيء كان مربحا، علمتكم به جهرا ومن منزل إلى منزل، 21 شاهدا لليهودي مثل اليونانية، التوبة نحو Y’HWH والإيمان ربنا Yehoshu “. 22 والآن، ها أنا، بالحرج في ذهني، وأنا ذاهب إلى Yehoshaléym، لا يعرفون ماذا سيحدث لي هناك، 23 إلا أن الروح يشهد لي في كل مدينة قائلا: إن وثقا وشدائد تنتظرني. 24 ولكن انا اقدر لا حياتي ثمينة بالنسبة لي طالما انتهيت من الدورة والوزارة التي تلقيتها من الرب Yehoshu، ليشهد البشرى السارة من نعمة الله الأبدي. 25 هوذا الآن وأنا أعلم أن لا أحد منكم من بينهم لقد ذهبت الوعظ ملكوت الله، سنرى وجهي. 26 لذلك، في هذا اليوم، لكم إني بريء من دم الجميع. 27 لأني لا أؤخر لكم كل النصائح الله الأبدية. 28 احترزوا لأنفسكم ولجميع الرعية التي الروح القدس. جعل الكرسي الذي الشيوخ، وإطعام جماعة Y’HWH، التي اقتناها بدمه. 29 وأنا أعلم أنه بعد رحيلي يدخل بينكم ذئاب الخطيرة لا تشفق على الرعية، 30 ومن أنفسكم أزواجا الرجال سوف ترتفع، يتكلمون بامور ملتوية لرسم بعيدا التلاميذ وراءهم. 31 لذلك اسهروا، متذكرين أن لمدة ثلاث سنوات وأنا لم يتخلى ليلا ونهارا مع الدموع الى توجيه اللوم كل واحد منكم. 32 فالآن أنا أشيد لك Y’HWH وكلمة نعمته، التي هي قادرة على بناء لك وتعطيك الميراث بين كل منهم ويقدس.
التعليق
استمرت وزارة Y’ehoshu الرسولية “المسيح، قرن، أي حتى وفاة الرسول Y’ocrranan.
توقع هذا، في الوقت الذي تولى الرسول شاؤول اجازة من الاشقاء وانتهت مهمته، Yehoshu ‘التي استخدمت معه في تلك اللحظة، وخلال ذلك رفع الأسقفية، والتوصية أنها تأخذ الرعاية من رعي قطيع Yerroh انه قد اشترى بدمه.
ولكن في القرن الرابع، والأسقفية، backslid-. تخلى Yerroshu “، وكما إسرائيل القديمة في البرية، أثار إلهه الخاص، رفعوا كنيسة خاصة بهم، والذي أعطى باسم الكنيسة الكاثوليكية، وSooz (زيوس)، وإلههم. هذا، في القرن السادس عشر، والتي سميت لوثر إلى يسوع.

聖公会MINISTRY OF憲法


部19
4月016
テーマ:聖公会MINISTRY OF憲法
出典:Yerroshuスクロール」メシア
読書:At.20:17-32
ミレトスから彼はエフェソスに送信され、教会の長老と呼ばれます。 18そして、彼らが到着したとき、彼は彼らに言った:あなたはよく、私はいつもあなたと一緒にいた方法を知って、私はすべての謙虚さでと涙と裁判で、主にサービスを提供し、アジア、19に入って来た最初の日から私にYehudimの落とし穴。 20私は私たちの主Yehoshu」でギリシャ、Y’HWHに向かって悔い改めと信仰のようなユダヤ人の両方に証言公にあなたを教え、21、家に家から、あなたに有益だったものを宣言から縮小しないように。 22さて、見よ、私は、私の心に恥ずかしい、私は御霊が債券や苦難が私を待ってと言って、すべての都市で私を証明していることを除いて、そこに私に何が起こるか23を知らない、Yehoshaléymするつもりです。 24しかし、私は限り私はもちろん、私は永遠の神の恵みの福音の証人を負担する、主Yehoshu」から受け取ったミニストリーを終えるように私には私の人生はとして貴重ではない保持します。 25見よ、今私は私が神の国を宣べ伝えてしまった人の中から、あなたのどれもが、私の顔を見てはならないことを知っているが。 26したがって、この日に、あなた私はすべての血液から純粋なと思っています。私はあなたにすべての永遠の神の助言を宣言から収縮しないために27。自分自身と聖霊のすべての群れのために28テイク留意;ホーリーは、彼が彼自身の血で購入して下さったY’HWHの会衆を養うために、あなたの長老ました。 29私は私の出発後30、群れを温存していないあなたがたのうちに痛ましい狼を中に入り、自身の中から男性がそれらの後、弟子たちを離れて描画するために、邪悪なものを言えば、立ち上がることがわかっています。 31はこのため3年間、私はあなたのすべての1を戒めるために涙で夜と昼ではない止むことを思い出して、見て。 32はそれゆえ今、私はY’HWH、あなたを構築し、あなたに聖別されているすべてのそれらの間の継承を与えることができる彼の恵みの言葉、にあなたを称賛します。
論評
使徒同省Y’ehoshu「メシアは、Y’ocrrananの使徒の死まで、つまり、世紀続きました。
これを見越して、一度に使徒Sha’ulは兄弟の休暇を取り、自分の使命を終え、Yehoshu「その瞬間に彼を使用し、それを介して、米国聖公会の宣教を上げ、彼らはYerroh彼の群れを牧の世話をすることを勧めます彼自身の血で購入して下さいました。
しかし、四世紀に、米国聖公会の宣教、backslid-。荒野で古いイスラエルとして、Yerroshu」を放棄し、彼自身の神を上げ、彼らは神として自分のローマカトリック教会の名前を与えた教会、およびSooz(ゼウス)を上げます。これは、16世紀に、ルターはイエスに改名しました。

la Constitution NY Episkopaly FANOMPOANA


anjara 19
Aprily 016
Theme: la Constitution NY Episkopaly FANOMPOANA
Source: Yerroshu Scroll ‘ny Mesia
Reading: At.20: 17-32
Raha tany Mileto Paoly, dia naniraka hankany Efesosy ka nampaka ny loholon’ny fiangonana. 18 Ary rehefa tonga izy ireo, dia hoy izy taminy: Fantatrareo tsara aho momba anareo mandrakariva, hatramin’ny andro voalohany nahatongavako teto Asia, 19 nanompoako ny Tompo tamin’ny fanetren-tena rehetra sy ny ranomaso ary ny fitsapana izay ny fandrika ny Yehudim ahy; 20 toy ny tsy nafeniko manambara aminareo na inona na inona izay mahasoa, nampianatra anareo ampahibemaso sy isan-trano, 21 ary nambarako tamin’ny Yehudi toy ny teny grika, ny fibebahana sy ny finoana an’i Y’HWH ao Tompontsika Yehoshu ‘. 22 Ary, indro, Izaho, Menatra ato an-tsaiko, aho handeha Yehoshaléym, nefa tsy fantatro izay hanjo ahy any, 23 afa-tsy izay ambaran’ny Fanahy amiko amin’ny isan-tanàna, fa hisy famatorana sy fahoriana hanjo ahy. 24 Fa tsy mihazona ny fiainako toy ny zava-tsoa amiko aho, raha mbola ny hamita ny fihazakazahako sy ny fanompoana izay noraisiko avy amin’ny Tompo Yehoshu ‘, mba mijoro ho vavolombelona momba ny Vaovao Tsara ny fahasoavana avy ilay Andriamanitra mandrakizay. 25 Indro, ankehitriny fantatro fa tsy hisy aminareo eo izay lasa nitory ny fanjakan ‘Andriamanitra, dia hahita ny tavako. 26 Noho izany, amin’izao andro izao, ianareo fa Izaho no madio amin’ny ran’ny rehetra. 27 Fa tsy nafeniko manambara aminareo ny mandrakizay rehetra Andriamanitra torohevitra. 28 Tandremo, ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay ny Fanahy Masina; Masina nanao anareo anti-panahy, mba hamahana ny fiangonana, dia ny Y’HWH, izay novidiny tamin’ny rany. 29 Fantatro fa rehefa lasa aho dia hiditra eo aminareo amboadia mafy tsy hiantra ny ondry, 30 ary ho eo aminareo ny olona hitsangana, miresaka zava-dratsy, mba hitaona ny mpianatra hanaraka azy. 31 Koa miambena, ary tsarovy fa telo taona aho tsy nitsahatra andro aman’alina tamin’ny ranomaso nananatra anareo rehetra avy ianareo. 32 Ary ankehitriny, izaho manolotra anareo ho Y’HWH sy ny tenin’ny fahasoavany, izay mahay mampandroso anao sy manome lova anareo eo amin’izay rehetra nohamasinina.
fanehoan-kevitra
Ny fanompoana apôstôly Y’ehoshu ‘ny Mesia, naharitra zato taona, izany hoe, raha mbola tsy maty ny Y’ocrranan apostoly.
Niandry izany, tamin ‘ny fotoana ny apostoly Saoly nanao veloma ny rahalahy izy, ary namarana ny asa fitoriana, Yehoshu’ nampiasa azy tamin’izany fotoana, ary ny alalan ‘izany asa fanompoana nanangana ny Episkopaly, Nampirisihin’i izy ireo mikarakara ny fiandrasana ny ondry aman’osin’i Yerroh izy efa novidiny tamin’ny rany.
Fa tamin’ny taonjato fahefatra, ny Episkopaly fanompoana, backslid-; nandao Yerroshu ‘, ary, toy ny fahiny tany an-efitra ny Isiraely, nanangana ny andriamaniny izy, dia nanangana ny fiangonana, izay nanome ny anaran’ ny Eglizy Katolika, ary Sooz (Zeosy) ho andriamaniny; izany, tamin’ny taonjato fahenina ambin’ny folo, Luther anarana an’i Jesosy.

КАНСТЫТУЦЫЯ біскупскага служэння


частка 19
Красавік 016
Тэма: КАНСТЫТУЦЫЯ біскупскага служэння
Крыніца: Yerroshu Скрутак “Месія
Чытанне: At.20: 17-32
З Мілета ён паслаў у Эфес і склікаў старэйшынаў царквы. 18 І калі яны прыйшлі, ён сказаў ім: Вы добра ведаеце, як я быў з вамі заўсёды, з першага дня, калі я прыйшоў у Азію, 19 працуючы Госпаду з усім пакорай і са слязамі і выпрабаванняў, што пасткай иехудим на мяне; 20 як я ня ўхіляўся абвяшчаць вам нічога, што было выгадна, вучыць вас публічна і ад хаты да хаты, 21 сведчачы Егудзі як грэцкага, пакаяньне перад Y’HWH і веру ў Госпада нашага Yehoshu “. 22 Цяпер, вось, я, сумеўшыся, на мой погляд, я збіраюся Yehoshaléym, не ведаючы, што здарыцца са мной там, 23 за выключэннем таго, што Дух сьведчыць мне ў кожным горадзе, кажучы, што кайданы і пакуты чакаюць мяне. 24 Але я лічу, не мая жыццё, як дарога мне да таго часу, як я скончыць мой і служэньне, якое я прыняў ад Госпада Yehoshu ‘, каб сьведчыць пра Добрай Навіны ласкі вечнага Бога. 25 Вось, цяпер я ведаю, што ніхто з вас сярод якіх я не пайшлі для абвяшчэння Божага Валадарства, павінны бачыць мой твар. 26 Такім чынам, у гэты дзень, вы, што чысты я ад крыві ўсіх. 27. бо я ня ўхіляўся абвяшчаць вам усю вечную савет Бога. 28 Беражыся, для сябе і ўвесь статак якіх Дух Святы; Святой зрабіў вас старэйшыны, каб накарміць сход Y’HWH, якую Ён здабыў Сабе Крывёю Сваёю. 29 Я ведаю, што пасля майго сыходу ўвойдуць да вас лютыя ваўкі, якія не шкадуюць статку, 30. і з вас саміх паўстануць людзі паднімуцца, якія будуць казаць навыварат, каб павесьці вучняў за сабою. 31 Таму чувайце, памятаючы, што я тры гады не пераставаў дзень і ноч са сьлязьмі вучыў кожнага з вас. 32 Такім чынам, я выказваю вам Y’HWH і слова Яго ласкі, якая ў стане пабудаваць вас і даць вам спадчыну з усімі асьвечанымі.
КАМЕНТАР
Апостальскае служэнне Y’ehoshu ‘Месія, праіснавала сто гадоў, гэта значыць да смерці Y’ocrranan апостала.
Прадбачачы гэта, у той час апостал Шауль развітаўся з браціяй і скончыў сваю місію, Yehoshu “выкарыстаў яго ў той момант, і праз яго паднялі біскупскае служэнне, рэкамендаваўшы ім клапаціцца аб пасвілі статак Yerroh ён твой купіў з яго ўласнай крывёю.
Але ў чацвёртым стагоддзі, біскупскае служэнне, backslid-; адмовіліся ад Yerroshu ‘і, як стары Ізраіля ў пустыні, падняў свой уласны бог, яны паднялі сваю ўласную царква, якая дала назву Рымска-каталіцкай царквы, і Sooz (Зеўс) у якасці свайго бога; гэта, у шаснаццатым стагоддзі, Лютар перайменаваны да Ісуса.

DIE GRONDWET van die Episkopaalse BEDIENING


GEDEELTE 19
April 016
Tema: DIE GRONDWET van die Episkopaalse BEDIENING
Bron: Yerroshu Rol ‘die Messias
Lees: At.20: 17-32
Van Miléte het hy gestuur na Éfese en die ouderlinge van die gemeente. 18 En toe hulle daar aankom, sê Hy vir hulle: Julle weet goed hoe ek met julle al die dae van die eerste dag af dat ek in Asië, 19 in diens van die Here met alle nederigheid en baie trane en beproewinge gekom dat die slaggat van Yehudim op my, 20 as ek nie terugdeins verklaar aan julle niks wat nuttig is nie, leer jy in die openbaar en van huis tot huis, 21 en getuig aan Yehudi soos Grieks, bekering tot Y’HWH en geloof in onse Here Yehoshu ‘. 22 En kyk, Ek, die verleentheid in my gedagtes, ek gaan Yehoshaléym, sonder om te weet wat daar sal gebeur met my, 23 behalwe dat die Heilige Gees getuig vir my in elke stad en sê dat boeie en verdrukkinge my wag. 24 Maar ek hou nie my lewe as kosbaar vir my so lank as wat ek my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here ontvang Yehoshu ‘, om getuie van die Goeie Nuus van die genade van die ewige God dra. 25 Kyk, nou weet ek dat niemand van julle almal onder wie ek rondgegaan die koninkryk van God het, my aangesig te sien. 26 Daarom, in hierdie dag, jy dat ek rein is van die bloed van almal. 27 Want ek wil nie terugdeins verklaar om julle almal die ewige God raad. 28 Neem jou in ag vir julle en die hele kudde wat die Heilige Gees; die Heilige gemaak jy ouderlinge aan die gemeente van Y’HWH, wat Hy deur sy eie bloed te voed. 29 Ek weet dat julle ná my vertrek onder julle wrede wolwe nie spaar die kudde, 30 en uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die dissipels agter hulle aan weg te trek. 31 Daarom moet julle waak en onthou dat ek drie jaar lank ek opgehou nie dag en nag met trane aan elkeen van julle vermaan. 32 Nou dan, dra ek julle op aan Y’HWH en die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle ‘n erfdeel onder al die geheiligdes.
KOMMENTAAR
Die Apostoliese bediening Y’ehoshu ‘die Messias, geduur n eeu, dit wil sê tot die dood van Y’ocrranan apostel.
Vooruit hierdie, ten tye van die apostel Saul het van die broeders afskeid en het sy missie, Yehoshu ‘gebruik hom op daardie oomblik, en daardeur het die biskoplike bediening, beveel dat hulle sorg vir herder die skape van Yerroh hy het deur sy eie bloed.
Maar in die vierde eeu het die biskoplike bediening, backslid-; verlate Yerroshu en, soos die ou Israel in die woestyn, het sy eie god, wat hulle hul eie kerk, wat die naam van die Rooms-Katolieke Kerk het, en Sooz (Zeus) as hulle ‘n god; hierdie, in die sestiende eeu, Luther herdoop na Jesus gelei.