la Constitution NY Episkopaly FANOMPOANA

anjara 19
Aprily 016
Theme: la Constitution NY Episkopaly FANOMPOANA
Source: Yerroshu Scroll ‘ny Mesia
Reading: At.20: 17-32
Raha tany Mileto Paoly, dia naniraka hankany Efesosy ka nampaka ny loholon’ny fiangonana. 18 Ary rehefa tonga izy ireo, dia hoy izy taminy: Fantatrareo tsara aho momba anareo mandrakariva, hatramin’ny andro voalohany nahatongavako teto Asia, 19 nanompoako ny Tompo tamin’ny fanetren-tena rehetra sy ny ranomaso ary ny fitsapana izay ny fandrika ny Yehudim ahy; 20 toy ny tsy nafeniko manambara aminareo na inona na inona izay mahasoa, nampianatra anareo ampahibemaso sy isan-trano, 21 ary nambarako tamin’ny Yehudi toy ny teny grika, ny fibebahana sy ny finoana an’i Y’HWH ao Tompontsika Yehoshu ‘. 22 Ary, indro, Izaho, Menatra ato an-tsaiko, aho handeha Yehoshaléym, nefa tsy fantatro izay hanjo ahy any, 23 afa-tsy izay ambaran’ny Fanahy amiko amin’ny isan-tanàna, fa hisy famatorana sy fahoriana hanjo ahy. 24 Fa tsy mihazona ny fiainako toy ny zava-tsoa amiko aho, raha mbola ny hamita ny fihazakazahako sy ny fanompoana izay noraisiko avy amin’ny Tompo Yehoshu ‘, mba mijoro ho vavolombelona momba ny Vaovao Tsara ny fahasoavana avy ilay Andriamanitra mandrakizay. 25 Indro, ankehitriny fantatro fa tsy hisy aminareo eo izay lasa nitory ny fanjakan ‘Andriamanitra, dia hahita ny tavako. 26 Noho izany, amin’izao andro izao, ianareo fa Izaho no madio amin’ny ran’ny rehetra. 27 Fa tsy nafeniko manambara aminareo ny mandrakizay rehetra Andriamanitra torohevitra. 28 Tandremo, ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay ny Fanahy Masina; Masina nanao anareo anti-panahy, mba hamahana ny fiangonana, dia ny Y’HWH, izay novidiny tamin’ny rany. 29 Fantatro fa rehefa lasa aho dia hiditra eo aminareo amboadia mafy tsy hiantra ny ondry, 30 ary ho eo aminareo ny olona hitsangana, miresaka zava-dratsy, mba hitaona ny mpianatra hanaraka azy. 31 Koa miambena, ary tsarovy fa telo taona aho tsy nitsahatra andro aman’alina tamin’ny ranomaso nananatra anareo rehetra avy ianareo. 32 Ary ankehitriny, izaho manolotra anareo ho Y’HWH sy ny tenin’ny fahasoavany, izay mahay mampandroso anao sy manome lova anareo eo amin’izay rehetra nohamasinina.
fanehoan-kevitra
Ny fanompoana apôstôly Y’ehoshu ‘ny Mesia, naharitra zato taona, izany hoe, raha mbola tsy maty ny Y’ocrranan apostoly.
Niandry izany, tamin ‘ny fotoana ny apostoly Saoly nanao veloma ny rahalahy izy, ary namarana ny asa fitoriana, Yehoshu’ nampiasa azy tamin’izany fotoana, ary ny alalan ‘izany asa fanompoana nanangana ny Episkopaly, Nampirisihin’i izy ireo mikarakara ny fiandrasana ny ondry aman’osin’i Yerroh izy efa novidiny tamin’ny rany.
Fa tamin’ny taonjato fahefatra, ny Episkopaly fanompoana, backslid-; nandao Yerroshu ‘, ary, toy ny fahiny tany an-efitra ny Isiraely, nanangana ny andriamaniny izy, dia nanangana ny fiangonana, izay nanome ny anaran’ ny Eglizy Katolika, ary Sooz (Zeosy) ho andriamaniny; izany, tamin’ny taonjato fahenina ambin’ny folo, Luther anarana an’i Jesosy.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s