חוקת האפיסקופלית המשרד


מחלק 19
אפריל 016
נושא: חוקת האפיסקופלית המשרד
מקור: Yerroshu גלול ‘המשיח
קריאה: At.20: 17-32
מ מילטוס ששלח אפסוס וקרא זקני הכנסייה. 18 וכשהם הגיעו, הוא אמר להם: אתה גם יודע איך הייתי איתך תמיד, מהיום הראשון שאני נכנסתי אסיה, 19 המשרתים את האל עם כל הענווה ובדמעות וניסויים כי מכשול של Yehudim עלי; 20 כמו שאני לא לכווץ מלהכריז לך כלום כי היה רווחי, ללמד אותך בפומבי מבית לבית, 21 מעיד הן יהודי כמו יוון, חרטה כלפי Y’HWH ואמונה Yehoshu אדוננו ‘. 22 עכשיו, והנה אני נבוך במוחי, אני הולך Yehoshaléym, בלי לדעת מה יקרה לי שם, 23 למעט שהרוח מעידה לי בכל עיר, אומר כי אג”ח או צרות מחכים לי. 24 אבל אני מחזיק לא החיים יקרים לי כל עוד אני מסיים קורס שלי והמשרד שקבלתי מאת ה ‘Yehoshu’, כדי להעיד על החדשות הטובות של החסד של האל הנצחי. עכשיו 25 הנה, אני יודע שאף אחד מכם שבקרבם הלכתי הטפת מלכות האלוהים, שנראה פניי. 26 לכן, ביום זה, לך שאני טהור מהדם של כל. 27 כי אני לא לכווץ מלהכריז לך את כל עצות האל הנצחיות. 28 השמר, עבור עצמכם וכל העדר אשר רוח הקודש; הקדוש גרם לך זקן, להאכיל עדת Y’HWH, אשר יהוה הוא רכש עם דמו שלו. 29 אני יודע כי אחרי לכתי להזין ביניכם זאבים חמורים לא חוסכים את הצאן, 30 ומן ביניכם גברים קמו, מדברים דברים סוטים, להתרחק תלמידיו אחריהם. 31 לכן לצפות, לזכור כי במשך שלוש שנים חדלתי לא יום ולילה עם דמעות להזהיר כל אחד ואחד מכם. 32 ועתה אני משבח אותך Y’HWH והמילה החסד שלו, שבו הוא מסוגל לבנות לך ולתת לך נחלה בתוך כל אותם אשר קידש.
פרשנות
Y’ehoshu משרד השליחים ‘המשיח, שנמשך מאה, כלומר, עד מותו של השליח Y’ocrranan.
הדבר צפוי, בזמן שליח שאול יצא לחופשה של האח והסתיים שליחותו, Yehoshu ‘השתמש בו באותו רגע, ודרכה מעלה את משרד האפיסקופלית, ומליץ והם דואגים צאן הצאן של Yerroh הוא יהוה שנרכש מדמו.
אבל במאה הרביעית, משרד האפיסקופלית, backslid-; נטוש Yerroshu ‘ו, כמו ישראל הישנה במדבר, עלה האל שלו, הם העלו כנסייה משלהם, אשר נתנה את השם של הכנסייה הקתולית, ואת Sooz (זאוס) כמו אלוהיהם; זו, במאה השש-עשרה, לותר שמם לישו.

Το Σύνταγμα της Επισκοπικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


ΤΜΗΜΑ 19
Απρίλιος 016
Θέμα: Το Σύνταγμα της Επισκοπικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Πηγή: Yerroshu Scroll «ο Μεσσίας
Ανάγνωση: At.20: 17-32
Από τη Μίλητο έστειλε στην Έφεσο και κάλεσε τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας. 18 Και όταν έφτασαν, τους είπε: Ξέρεις καλά πως ήμουν μαζί σου πάντα, από την πρώτη μέρα που ήρθα στην Ασία, 19 υπηρετούν τον Κύριο με όλη την ταπεινότητα και με δάκρυα και δοκιμασίες ότι η παγίδα της Yehudim επάνω μου? 20 καθώς δεν διστάζουν να δηλώνουν ότι θα σας κάτι που ήταν κερδοφόρα, διδάσκοντας σας δημόσια και από σπίτι σε σπίτι, 21 μαρτυρούν τόσο για Yehudi σαν Έλληνες, μετάνοια προς Y’HWH και την πίστη στον Κύριο μας Yehoshu ». 22 Τώρα, ιδού, εγώ, αμηχανία στο μυαλό μου, πάω να Yehoshaléym, μη γνωρίζοντας τι θα συμβεί σε μένα εκεί, 23 εκτός από το ότι το Πνεύμα μαρτυρεί για μένα σε κάθε πόλη, λέγοντας ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουν. 24 Αλλά εγώ δεν κατέχουν τη ζωή μου ως πολύτιμο για μένα όσο τελειώσω την πορεία μου και το υπουργείο που έλαβα από τον Κύριο Yehoshu », να μαρτυρούν των καλών νέων της χάριτος του αιώνιου Θεού. 25 Ιδού, τώρα ξέρω ότι κανένας από εσάς ανάμεσα στους οποίους έχω πάει κήρυγμα τη βασιλεία του Θεού, θα δείτε το πρόσωπό μου. 26 Ως εκ τούτου, σε αυτήν την ημέρα, σας ότι είμαι καθαρή από το αίμα όλων. 27 Διότι εγώ δεν συρρικνώνεται από δηλώνοντας σε όλους σας την αιώνια συμβουλές του Θεού. 28 Προσέχετε, για τον εαυτό σας και ολόκληρο το ποίμνιο της οποίας το Άγιο Πνεύμα? το Άγιο σας πρεσβύτεροι γίνονται, για να τροφοδοτήσει το εκκλησίασμα του Y’HWH, που αυτός hath αγόρασε με το αίμα του. 29 Ξέρω ότι μετά την αναχώρησή μου εισάγετε στο μεταξύ σας τραγική λύκους δεν φείδεται το ποίμνιο, 30 και από την μεταξύ σας οι άνθρωποι θα ξεσηκωθούν, μιλώντας διεστραμμένα, για να αποσπούν τους μαθητές μετά από αυτές. 31 Ως εκ τούτου παρακολουθήσετε, να θυμηθούμε ότι για τρία χρόνια δεν έπαψε νύχτα και μέρα με δάκρυα να επιπλήξει κάθε έναν από εσάς. 32 Τώρα, λοιπόν, συστήνω να Y’HWH και η λέξη της χάριτος του, η οποία είναι σε θέση να σας δημιουργήσουν και να σας δώσει μια κληρονομιά ανάμεσα σε όλους αυτούς που είναι αγιασμένοι.
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Η αποστολική διακονία Y’ehoshu «ο Μεσσίας, διήρκεσε έναν αιώνα, δηλαδή, μέχρι τον θάνατο του Y’ocrranan απόστολος.
Πρόβλεψη αυτό, κατά τη στιγμή ο απόστολος Sha’ul πήρε άδεια από τους αδελφούς και τελείωσε την αποστολή του, Yehoshu ‘αυτόν που χρησιμοποιείται εκείνη τη στιγμή, και μέσα από αυτό έθεσε το υπουργείο επισκοπικό, συνιστώντας ότι λαμβάνουν φροντίδα των βοσκών το κοπάδι του Yerroh ο ίδιος hath αγόρασε με το αίμα του.
Αλλά στο τέταρτο αιώνα, το υπουργείο επισκοπικό, backslid-? εγκαταλειφθεί Yerroshu »και, όπως το παλιό του Ισραήλ στην έρημο, έθεσε το δικό της θεό του, ύψωσαν τη δική τους εκκλησία, η οποία έδωσε το όνομα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, και Sooz (Ζευς) ως θεό τους? αυτό, στο δέκατο έκτο αιώνα, ο Λούθηρος μετονομάστηκε στον Ιησού.

LA CONSTITUTION DU MINISTERE EPISCOPAL


PORTION 19
avril 016
Thème: LA CONSTITUTION DU MINISTERE EPISCOPAL
Source: Yerroshu Scroll du Messie
Reading: At.20: 17-32
De Milet, il envoya à Ephèse et les anciens de l’église. 18 Et quand ils sont arrivés, il leur dit: Vous savez bien que je suis toujours avec vous, dès le premier jour que je suis entré en Asie, 19 servant le Seigneur en toute humilité et avec des larmes et des essais que le écueil de yehoudim sur moi; 20 que je ne recule pas à vous annoncer tout ce qui était rentable, vous enseigner publiquement et de maison en maison, 21 témoignage devant les Yehudi comme le grec, la repentance envers Y’HWH et la foi en notre Seigneur Yehoshu ‘. 22 Maintenant, voici, je, gêné dans mon esprit, je vais Yehoshaléym, ne sachant pas ce qui va se passer pour moi là-bas, 23, sauf que l’Esprit me témoigne dans chaque ville, disant que des liens et des tribulations me attendent. 24 Mais je tient pas ma vie comme précieuse pour moi aussi longtemps que je termine ma course et le ministère que je reçu du Seigneur Yehoshu ‘, pour témoigner de la Bonne Nouvelles de la grâce du Dieu éternel. 25 Voici, je sais que personne d’entre vous parmi lesquels je suis allé prêcher le royaume de Dieu, doit voir mon visage. 26 Par conséquent, dans cette journée, vous que je suis pur du sang de tous. 27 Car je ne rétrécissent pas à vous annoncer tous les conseils Dieu éternel. 28 Prenez garde, pour vous-mêmes et tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit; le Saint-vous des aînés a fait, pour nourrir la congrégation des Y’HWH, qu’il a acquise par son propre sang. 29 Je sais qu’après mon départ il entrera parmi vous des loups cruels ne ménageait pas le troupeau, 30 et du milieu de vous des hommes se lèveront, des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. 31 Veillez donc, vous souvenant que trois ans, je cessai pas nuit et jour avec des larmes pour admonester chacun de vous. 32 Maintenant, je vous félicite pour Y’HWH et la parole de sa grâce, qui est capable de vous édifier et vous donner l’héritage avec tous les sanctifiés.
COMMENTAIRE
Le ministère apostolique Y’ehoshu du Messie, a duré un siècle, qui est, jusqu’à la mort de Y’ocrranan apôtre.
Anticipant cela, au moment où l’apôtre Sha’ul prit congé des frères, et a terminé sa mission, Yehoshu ‘lui utilisé à ce moment-là, et à travers elle a soulevé le ministère épiscopal, en leur recommandant de prendre soin de paître le troupeau de Yerroh il a acquise par son propre sang.
Mais dans le quatrième siècle, le ministère épiscopal, backslid-; abandonné Yerroshu ‘et, comme l’ancien Israël dans le désert, a soulevé son propre dieu, ils ont soulevé leur propre église, qui a donné le nom de l’Eglise catholique romaine, et Sooz (Zeus) comme leur dieu; cela, au XVIe siècle, Luther renommé à Jésus.

LA CONSTITUCIÓN DEL MINISTERIO EPISCOPAL


PARTE 19
abril 016
Tema: LA CONSTITUCIÓN DEL MINISTERIO EPISCOPAL
Fuente: Yerroshu Scroll ‘Mesías
Lectura: At.20: 17-32
De Mileto a Efeso y llamó a los ancianos de la iglesia. 18 Y cuando llegaron, les dijo: Ustedes bien saben cómo yo estaba con vosotros todos los días desde el primer día que entré en Asia, 19 sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas, y pruebas de que la trampa de iehudim sobre mí; 20 como No me aparto de anunciaros nada que fuera útil, enseñando públicamente y de casa en casa, 21 testificando a Yehudi como el griego, el arrepentimiento para Y’HWH y la fe en nuestro Señor Yehoshu ‘. 22 Ahora, he aquí que yo, vergüenza en mi mente, voy a Yehoshaléym, sin saber lo que allí me sucederá, 23 salvo que el Espíritu da testimonio de mí en cada ciudad, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. 24 Pero no sostienen mi vida como valiosa para mí, siempre y cuando termine mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Yehoshu ‘, para dar testimonio de la Buena Nueva de la gracia del Dios eterno. 25 He aquí, ahora sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. 26 Por lo tanto, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. 27 Por lo cual no se encogen de anunciaros todo el consejo de Dios eterna. 28 Mira, pues, por sí mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo; el Santo hizo que los ancianos, para alimentar a la congregación de Y’HWH, la cual él ganó por su propia sangre. 29 Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, 30 y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. 31 Por tanto, velad, recordando que por tres años no he cesado de noche y de día amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. 32 Ahora pues, recomiendo que Y’HWH y la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y daros herencia con todos los santificados.
COMENTARIO
El ministerio apostólico Y’ehoshu ‘el Mesías, duró un siglo, es decir, hasta la muerte de Y’ocrranan apóstol.
Anticipándose a esto, en el momento en que el apóstol Shaul se despidió de los hermanos y terminó su misión, Yehoshu ‘lo utilizado en ese momento, ya través de ella elevó el ministerio episcopal, recomendando que se encargan de pastorear el rebaño de Yerroh él ganó por su propia sangre.
Pero en el siglo IV, el ministerio episcopal, backslid-; abandonada Yerroshu ‘y, como el antiguo Israel en el desierto, ha levantado su propio dios, levantaron su propia iglesia, que dio el nombre de la Iglesia Católica Romana, y Sooz (Zeus) como su dios; esto, en el siglo XVI, Lutero cambió el nombre a Jesús.

POTION19


PORTION 19
April 016
Theme: THE CONSTITUTION OF THE EPISCOPAL MINISTRY
Source: Yerroshu Scroll ‘the Messiah
Reading: At.20: 17-32
From Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church. 18 And when they arrived, he said to them: You well know how I was with you always, from the first day that I came into Asia, 19 serving the Lord with all humility and with tears and trials that the pitfall of Yehudim upon me; 20 as I do not shrink from declaring to you anything that was profitable, teaching you publicly and from house to house, 21 testifying both to yehudi like Greek, repentance toward Y’HWH and faith in our Lord Yehoshu ‘. 22 Now, behold, I, embarrassed in my mind, I’m going to Yehoshaléym, not knowing what will happen to me there, 23 except that the Spirit testifies to me in every city, saying that bonds and afflictions await me. 24 But I hold not my life as precious to me as long as I finish my course and the ministry which I received from the Lord Yehoshu ‘, to bear witness of the Good News of the grace of the eternal God. 25 Behold, now I know that none of you among whom I have gone preaching the kingdom of God, shall see my face. 26 Therefore, in this day, you that I am pure from the blood of all. 27 For I do not shrink from declaring to you all the eternal God advice. 28 Take heed, for yourselves and all the flock of which the Holy Spirit; the Holy made you elders, to feed the congregation of Y’HWH, which he hath purchased with his own blood. 29 I know that after my departure enter in among you grievous wolves not sparing the flock, 30 and from among yourselves men will rise up, speaking perverse things, to draw away disciples after them. 31 Therefore watch, remembering that for three years I ceased not night and day with tears to admonish every one of you. 32 Now therefore, I commend you to Y’HWH and the word of his grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all them which are sanctified.
COMMENT
The apostolic ministry Y’ehoshu ‘the Messiah, lasted a century, that is, until the death of Y’ocrranan apostle.
Anticipating this, at the time the apostle Sha’ul took leave of the brethren and ended his mission, Yehoshu ‘used him at that moment, and through it raised the episcopal ministry, recommending that they take care of shepherding the flock of Yerroh he hath purchased with his own blood.
But in the fourth century, the episcopal ministry, backslid-; abandoned Yerroshu ‘and, as the old Israel in the wilderness, raised his own god, they raised their own church, which gave the name of the Roman Catholic Church, and Sooz (Zeus) as their god; this, in the sixteenth century, Luther renamed to Jesus.

PORÇÃO 18


PORÇÃO 18
Abril 016
Tema: YERROSHU’ NÃO FAZ ACEPÇÃO DE PESSOAS
Fonte: Pergaminho de Yehoshu’ o Messias
Leitura: Myriam 4:1-12
Depois de ter dito isso, Myriam Magdallah se calou; pois até aqui, o Salvador lhe tinha falado. 2 Mas André, respondeu e disse aos irmãos: Dizei o que tendes para dizer sobre o que ela falou. 3 Eu, de minha parte; não acredito que o Salvador tenha dito isso. Pois esses ensinamentos carregam ideias estranhas. 4 Kefah; respondeu e falou sobre as mesmas coisas. Ele os ignorou sobre o Salvador: Será que ele realmente conversou em particular com uma mulher e não abertamente conosco? 5 Devemos mudar de opinião, e ouvirmos ela? Ele a preferiu a nós? 6 Então Myriam Magdallah se levantou e disse a Kefah: Kefah, meu irmão, o que estás pensando? 7 Achas que inventei tudo isso em meu coração ou que estou mentindo sobre o Salvador? 8 Yillavé respondeu a Kefah: Kefah; sempre foste exaltado. Agora, te vejo competindo com uma mulher como adversário? 9 Mas, o Salvador, a fez merecedora; quem és tu para rejeitá-la? 10 Certamente o Salvador a conhece bem. Daí, a ter amado mais do que a nós. 11 É antes o caso de nos envergonharmos, e assumirmos o homem perfeito, e nos separaremos como Ele nos mandou; e pregarmos a Boa Nova, não criando nenhuma regra ou lei, além das que o Salvador nos
legou. 12 Depois que Yillavé disse essas palavras, eles começaram a sair para anunciar e pregar.
COMENTÁRIO
No capítulo quatro do livro Shofetim (Juízes), encontramos relatos do período da administração da profetiza Deborá, sobre a nação de Israel.
Shimom Kefah se mostrava radical contra a participação das mulheres na Congregação; noutra ocasião, como se ler em T’om 7: 33 Shimom Kefah disse-lhe: Que Myriam saia de nosso meio, pois as mulheres não são dignas da vida. 34 Respondeu Yehoshu’: Eu mesmo vou guiá-la para torná-la macho, para que ela também possa tornar-se um espírito vivo semelhante a vós macho. 35 Porque toda mulher que se tornar macho, entrará no Reino do céu. (VALE SALIENTAR QUE, NÃO SE TRATA DE LESBIANISMO).

YERROSHU ‘ACEPÇÃO fase NAO DE PESSOAS


Porcão 18
abril 016
Tema: YERROSHU ‘ACEPÇÃO fase NAO DE PESSOAS
Fonte: Pergaminho de Yehoshu ‘o Messias
Leitura: Myriam 4: 1-12
DEPOIS de ISSO ter dito, Myriam Magdallah se Calou; pois Até aqui, ou Salvador LHE tinha cair. 2 Mass Andre, respondeu e Disse AOS Irmãos: Dizei O Que tendes parágrafo Dizer Sobre o Que Ela falou. 3 UE, de Minha parcialmente; NÃO Acredito Que o Salvador ISSO tenha dito. Pois sos ensinamentos carregam Ideias Estranhas. 4 Kefah; respondeu e Guia falou mesmas ace Coisas. ELE OS ignorou Sobre o Salvador: sera que ELE Realmente conversou em particular, com uma mulher e NÃO Abertamente Conosco? 5 Devemos movimento de Opinião, e ouvirmos celular? ELE do preferiu A nos? 6 entao Myriam Magdallah se levantou e Disse um Kefah: Kefah, meu Irmão, O Que estás pensando? 7 Achas Que inventei Tudo Mais ISSO em Meu Coração UO Que Estou mentindo Sobre o Salvador? Kefah de 8 Yillavé respondeu: Kefah; sempre foste exaltado. Agora, isto é, Vejo competindo com Uma adversario mulher Como? 9 missa, ou Salvador, um fez merecedor; Quem és tu mesmo rejeitá-o? 10 Certamente O Bem Conhece de Salvador. Dai, A MAIS terra amar em seguida, that a NOS. 11 E pingos O Caso de nos envergonharmos e assumirmos o homem perfeito, e NOS separaremos Como He Nos Mandou; e de pregarmos Boa Nova, Não Criando nenhuma Regra OU lei, Além das Que o Salvador nsa
legou. 12 DEPOIS Que Yillavé Disse essas Palavras, enguias começaram a Sair mesmo anunciar e pregar.
COMENTÁRIOS
Sem Quatro Capítulo então Livro Shofetim (juízes), encontramos RELATOS em seguida, um período de Administração muitas profecias Nação de Israel Guia do Deborah.
Shimom Kefah se mostrava radical de contra Participação das Mulheres na Congregação; noutra Ocasião, Como se ler em T’om 7: 33 Shimom Kefah Disse-LHE: Que Myriam Saia do Nosso Meio, pois ace Mulheres Não São Dignas de vista. 34 Respondeu Yehoshu ‘: Eu mesmo vou Guia-o mesmo Torna-o Macho, para quê ELA TAMBÉM POSSA tornar-SE UM Vos vida Espírito de semelhante Macho. 35 Porque Toda mulher that se tornar Macho, entrará no Reino seguida Céu. (VALE SALIENTAR QUE, NAO SE TRATA de lesbianismo).

YEHOSHU ‘NE SENSE DO POPOLO


parto 18
aprilo 016
Temo: YEHOSHU ‘NE SENSE DO POPOLO
Fonto: Yehoshu Scroll ‘Mesio
Legado: Myriam 4: 1-12
Dirinte tion, Myriam Magdallah eksilentis; kiel ĉi tie, la Savinto al li diris. 2 Sed Andreo respondis kaj diris al la fratoj, diru kion vi havas por diri pri kio ŝi diris. 3 Mi, por mia parto, Mi ne kredas ke la Savanto diris tion. Por tiuj instruoj portas strangajn ideojn. 4 Kefah; Responde li parolis pri la samaj aferoj. Li ignoris ilin pri la Savanto: Ĉu li vere parolis private kun virino kaj ne malkaŝe al ni? 5 Ni devus ŝanĝi vian menson, kaj aŭdas ŝin? Li elektis nin? 6 Tiam Myriam Magdallah ekstaris kaj diris Kefah: Kefah, mia frato, pri kio vi pensas? 7 Ĉu vi pensas inventis ĉion tion en mian koron aŭ ke mi mensogas pri la Savinto? 8 Yillavé respondis Kefah: Kefah; Vi ĉiam altigita. Nun, mi vidas ke vi konkurencas kun virino kiel atakanto? 9 Sed la Savinto igis ŝin inda; Kiu estas vi malakcepti ŝin? 10 Kiam tiuj Savanto scias ŝian bone. Sekve, esti aminta ŝin pli ol ni. 11 Estas pli ĝuste la kazo Hontigataj kaj ni supozas la perfektan homon kaj disiĝi kiel Li ordonis al ni; kaj prediku la evangelion, ne kreas ajnan regulo aŭ leĝo, krom la Savinto en
Legó. 12 Post Yillavé diris tion, ili komencis eliri anonci kaj prediki.
komento
En ĉapitro kvar Shofetim libro (Juĝistoj), ni trovas raportojn pri la administrado periodo de la profetino Debora, la nacio de Israelo.
Ŝimon Kefah montris radikala kontraŭ la partopreno de virinoj en la komunumo; en alia okazo, kiel legi en T’om 7: 33 Kefah Ŝimon diris al li: Kion Myriam forlasu nin por virinoj ne estas indaj je vivo. 34 Kaj Yehoshu ‘: mi mem gvidos ŝin fari ŝian vira, por ke ankaŭ ŝi fariĝu viva spirito similantaj vi masklo. 35 CXiu virino kiu iĝas masklo eniros la regnon de la cxielo. (Elstari VALLEY KIU ne traktas lesbianismo).

YEHOSHU ‘akukho mqondo ABANTU


PORTION 18
April 016
Theme: YEHOSHU ‘akukho mqondo ABANTU
Source: Yehoshu Pheqela ‘uMesiya
Ukufunda: Myriam 4: 1-12
Sengikushilo lokho, UMyriam Magdallah kwathi cwaka; njengoba lapha, uMsindisi emtshelile. 2 Kodwa u-Andreya waphendula wathi abazalwane, Yisho ukuthi yini ofuna ukukusho ngalokho usho kanje. 3 Mina, mina; Angikholwa ukuthi uMsindisi wathi lokhu. Ngoba lezi zimfundiso ukuthwala imibono eziyinqaba. 4 Kefah; Yena wabaphendula wathi ngezinto ezifanayo. Lapho efika wavele wangamnaka nabo mayelana UMsindisi: Ingabe ekhuluma ngemfihlo ngempela nowesifazane futhi hhayi obala kithi? 5 Kufanele ushintshe ingqondo yakho, futhi ngimuzwe? Yena us wakhetha? 6 Khona-ke UMyriam Magdallah basukuma watshela Kefah: Kefah, mfowethu, yini locabanga? 7 Ingabe ucabanga owasungula konke lokhu enhliziyweni yami noma engisinika amanga uMsindisi? 8 Yillavé waphendula Kefah: Kefah; Wena zazihlale siphakeme. Manje, ngibona wena ukuncintisana nowesifazane njengoba ophikisana? 9 Kodwa uMsindisi kwamenza uyakufanelekela; ungubani ukuyilandulela? 10 Ngokuqinisekile uMsindisi Umazi kahle. Ngakho, ukuze baye wamthanda ezingaphezu kuka kithi. 11 Kuyinto kunalokho icala babe namahloni, futhi sicabanga umuntu ophelele, futhi ngeke ahlukane njengoba nje esiyalile; nishumayele ivangeli, hhayi ukudala noma ukubusa noma umthetho, ngaphezu uMsindisi in
Yena washiyela. 12 Ngemva Yillavé washo la mazwi, baqala ukuphuma ukumemezela futhi bashumayele.
Commentary
In ABAKHOKHELI ncwadi Esahlukweni ezine (AbaHluleli), sithola izindaba kwenkathi nokuphathwa umprofethikazi uDebora, isizwe sakwa-Israyeli.
Shimon Kefah waboniswa ezinkulu emkhakheni ngokumelene iqhaza kwabesifazane ebandleni; Kwesinye isenzakalo, njengoba ufunda e T’om 7: 33 Kefah Shimon wathi kuye: Yini UMyriam asishiya, ngoba akusibo bafati njengabakufanelekelayo ukuphila. 34 Futhi Yehoshu ‘Ngizakuvusa amsize ukuba enze wesilisa wakhe, kangangokuthi naye angase abe nomoya ophilayo kepha efaniswe you esilisa. 35 Ngoba yilowo nalowo owesifazane oba abesilisa abayakungena embusweni wezulu. (Ukugcizelela esigodini Musani NABESIFAZANE ABAHUNGULEKELA KWABANYE BESIFAZANE).

YEHOSHU’没有任何意义做人流


部分18
月016
主题:YEHOSHU’没有任何意义做人流
来源:Yehoshu滚动“弥赛亚
阅读:4和Myriam:1-12
话虽如此,和Myriam Magdallah陷入了沉默;这里,救主他说话。 2但安德鲁回答的弟兄们说,说你有什么说什么,她说。 3我,为我的一部分;我不相信救世主这样表示。对于这些教导携带奇怪的想法。 4 Kefah;他回答谈到了同样的事情。他忽略了他们对救主:他真的跟一个女人私下交谈,并没有公开给我们呢? 5我们应该改变了主意,并听到她?他选择了我们什么? 6然后和Myriam Magdallah站了起来,并告诉Kefah:Kefah,我的兄弟,你在想什么? 7你觉得发明这一切都在我的心脏或者说我撒谎救主? 8Yillavé回答Kefah:Kefah;你总是高举。现在,我看你跟一个女人为一个对手竞争? 9但救主使她当之无愧;你是谁拒绝她吗? 10当然救世主知道她很好。因此,有更多比我们爱她。 11这是相当的情况下羞愧,我们假设完美的人,因为他已经吩咐我们将一部分;传了好消息,没有创造任何规则或法律,除了救主
他遗赠。 Yillavé说这些话的12后,他们开始走出去宣布宣讲。
述评
在第四章Shofetim书(法官),我们找到了女先知底波拉的给药期间,对以色列国的帐户。
西蒙Kefah表现出对妇女的会众的参与激进;在另一个场合,如T’om 7阅读:33 Kefah西蒙对他说:和Myriam给我们留下什么,对于女性是不值得的生活。 34 Yehoshu“:我自己会引导她,使她的男性,这样她也可以成为生活的精神相似,你的男性。 35对于每一个谁成为男性将进入天国的女人。 (强调VALLEY不把女同性恋)。