Mpitantana mahatoky YEHWSHW ‘NY MESIA

Mpitantana mahatoky YEHWSHW ‘NY MESIA
anjara 34
Agos.016
Theme: mpitantana mahatoky YEHWSHW ‘NY MESIA
Source: Yehoshu Scroll ‘ny Mesia
Famakiana: I Cor.4: 1-16
Fa ny olona mihevitra antsika, fa araka ny Mesia mpanompo sy mpitandrina’ny zava-miafina izay Y’HWH ilay Andriamanitra mandrakizay. 2 Indro, koa, dia ny mpitandrina, dia tokony ho olona mahatoky. 3 Fa raha ny amiko kely raha hotsarainareo aho aminareo, na misy olombelona fitsarana, na dia mitsara ny tenako. 4 Fa na hahatsiaro tena ho meloka na inona na inona, na dia voamarina aho; fa Izy no Mpitsara ahy: dia ny Tompo. 5 koa amin’izany aza mitsara na inona na inona alohan’ny fotoana, dia mandra-pahatongan’ny Tompo ho avy, izay samy hitondra ny zavatra takona ao amin’ny maizina ka hampiseho ny fikasan’ny fo; ary avy eo dia samy hahazo fiderana mandrakizay an’Andriamanitra. 6 Ary ankehitriny, ry rahalahy, Izany teny izany efa ao oha-teny hilaza ahy sy Apolosy noho ny aminareo; mianatra aminay ny tsy hihoatra noho izay voasoratra ao amin’ny Torah, ka tsy hisy aminareo ho mirehareha iray manohitra ny outro.7 Fa inona no maha samy hafa? Ary inona no anananao, izay tsy noraisinao? Ary raha nahazo, nahoana no mirehareha toy ny tsy nandray? 8 Ary dia feno! Efa manan-karena ianao! No efa tonga manjaka! I maniry; mba hanjaka, raha ny marina, fa isika koa mety manjaka aminareo! 9 Satria efa ho ahy fa ny Andriamanitra mandrakizay ho anay, ny Apostoly izy ka nanao antsika tamin’ny lasa, ka voaheloka ho faty; fa izahay dia natao ho fizàhan’izao rehetra izao, na anjely na men.10 Izahay dia adala noho ny fitiavana ny Mesia, fa ianareo no hendry ao amin’ny Mesia; izahay malemy, ianareo no mahery; ilustreis anao, ary izahay mavomavo. 11 Mandra ora izao dia noana izahay, sy ny mangetaheta; Izahay tsy manan-kitafy sy asiana totohondry ary tsy manana antom-ponenana, 12 sy fadigamos, miasa amin’ny tananay; isika tevatevaina izahay, dia misaotra; raha enjehina, dia miaritra izany; 13 raha tenenina mafy, dia miangavy: ny ankehitriny isika dia heverina ho ‘izao tontolo izao ny efitra, ary toy ny fahalovan’izao tntolo ny rehetra.
fanehoan-kevitra
Iza moa no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina, izay notendren’ny tompony noho ny asa, fa tsy mba hanome azy hanina? 45 Sambatra izany mpanompo izany, izay notendren’ny tompony raha avy ka hahita azy manao izany. 46 Lazaiko marina tokoa aminareo nataony rehetra ny fananany. 47 Fa raha izany mpanompo ratsy fanahy izany hoe: ao am-pony, tompoko fahatarana ho avy, 48 ka mikapoka ny namany, ary mihinana sy misotro amin’ny mpimamo, 49 ny tompon’izany mpanompo izany amin’ny andro izay tsy ampoiziny sy amin’ny ora tsy fantany 50 ary nanapaka azy notapahiny, ary homeny anjara any amin’ny mpihatsaravelatsihy; any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify. Mat.24: 44-50

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s