DIE NUWE KONSERT

GEDEELTE 01
Januarie 2017
Tema: DIE NUWE KONSERT
Bron: Yehoshu Rol ‘die Messias
Lees: Heb. 8: 1-12 en 9: 1-28
8 Nou, wat ons sê, die belangrikste punt is dit: Ons het so ‘n Hoëpriester wat in die hemel het gaan sit aan die Majesteit troon, 2 Bedienaar van die heilige en sien dadeiro tabernakel wat die Here opgerig het en nie die ho -mem. 3 Want elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring; Daarom is dit noodsaaklik dat hierdie hoëpriester iets aan te bied het ook. 4 En as hy op die aarde was, sou Hy Sacer-kind word nie, is daar diegene wat geskenke volgens die wet bied, 5 wat n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses ‘n goddelike bevel ontvang het toe hy was die bou van die tent, omdat dit vir hom gesê: Kyk, alles volgens die patroon op die berg wat jy het. 6 Maar nou het Hy ‘n voortrefliker bediening verkry, soos die bemiddelaar van ‘n beter verbond wat op beter beloftes wettelik. 7 Want as daardie eerste een onberispelik was, het nooit plaasgevind nie gesoek word vir die tweede. 8 Want Hy berispe hulle sê: Hulle benader die dae, spreek YEHWH toe ek ‘n nuwe verbond met die huis van Israel Yehudah en die huis sal stig. 9 nie volgens die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het op die dag toe Ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland; want hulle het nie gebly by my verbond nie, en Ek het hulle veronagsaam, spreek YEHWH. 10 Want dit is die verbond wat Ek met die huis van Israel, ná dié dae, spreek YEHWH; Ek gee my wet in hulle binneste en in hulle harte sal Ek skryf sit; Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My ‘n volk; 11 en sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken die YEHWH die Here; hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle. 12 Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes wees Ek nooit meer dink nie.
9 Nou is daar selfs die eerste verbond sowel verordeninge vir die erediens asook sy aardse heiligdom gehad. 2 Want die tabernakel is so ingerig: die eerste, waarin die kandelaar was en die tafel en die toonbrode was, wat die Heilige genoem; 3 maar agter die tweede voorhangsel die tabernakel wat Allerheiligste genoem word, 4 wat die goue wierookbak was en die ark van die verbond, rondom heeltemal met goud oortrek; waarin die goue kruik met die manna was en die staf van Aäron wat gebloei het, en die tafels van die verbond; 5 en die gérubs van die heerlikheid wat die versoendeksel oorskadu setel; wat ons kan nie nou afsonderlik gespreek. 6 En nadat hierdie dinge so was bereid, gee voortdurend in die eerste tent die priesters die viering van die heilige dienste; 7 maar in die tweede die hoëpriester een maal per jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir foute van die volk; 8 gee YEHWH die Gees dít duidelik maak, dat die weg van die heiligdom nie gevind word, terwyl die eerste tabernakel ingegaan 9 wat ‘n gelykenis vir die oomblik, waarvolgens bied gawes en offers te bewussyn, nie jy kan voltooi wat die aanbidder; 10 wat slegs ten opsigte van voedsel en verskeie ablusiegeriewe, ‘n ordonnansie van die vlees, opgelê is tot op die tyd van aftrede. 11 Maar die Messias het gekom as Hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel (nie met hande gemaak, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping), 12 en nie deur die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed het hy een maal ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige verlossing teweeggebring. 13 Want as die bloed van stiere en bokke en die as gestrooi ‘n vers heilig besmet maak tot reiniging van die vlees, 14 hoeveel te meer sal die bloed van Yehoshu ‘wat deur die ewige Gees homself sonder smet geoffer het om YEHWH, reinig van dooie werke om jou gewete om die lewende God te dien? 15 En dit is die Middelaar van die nuwe verbond, sodat ‘n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. 16 Want waar ‘n testament, is dit nodig dat die dood van die testateur. 17 want ‘n testament het geen krag nie, behalwe deur die dood, omdat hulle nooit lank as die testamentmaker woon. 18 Daarom is ook die eerste testament nie sonder bloed ingewy; 19 want daar Moses aangekondig om al die mense al die gebooie volgens die Torah, Hy het die bloed van die kalwers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hisop geneem en gesprinkel en die boek self en die hele volk, 20 en sê: Hierdie is die bloed van die verbond wat YEHWH bestel vir jou. 21 Verder is dit in bloed beide die tabernakel en al die gereedskap van die diens. 22 En byna alles volgens die Torah, is met bloed gereinig; en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. 23 Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele moet hierdie offers gereinig nie, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. 24 Want Yehoshu ‘het nie tik ‘n heiligdom met hande gemaak, teëbeeld van die ware nie, maar

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s