GEDEELTE 47
Nov.017
Onderwerp: YEHOSHU ‘VOLGENDE PROFESIE AAN JOU OORSPRONG
Kommentaar. Biskop Simplicio – VRIEND VAN DIE MESSIAS
Bron: Yehoshua se Perkament die Messias
Lees: Mat.21: 1-17
Wanneer genader Yehoshaléym, en toe hy by Bet-pagei, die Olyfberg, stuur Yehoshu ‘, twee dissipels uit en sê vir hulle: 2 Gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik sal jy vind ‘n gat wat vasgemaak is, en ‘n vul by haar; en red hulle en bring dit na ons toe. 3 En as iemand vir julle sê, antwoord die Here! benodig hulle; en sal hulle uitstuur. 4 En dat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is: 5 Verbly jou met jou hele wese, dogter van Tsian! Skreeu met blydskap, dogter van Yehoshalohem! Kyk, want jy is jou regverdige koning, triomfantelike vir sy oorwinnings gelei, maar op dieselfde tyd bestaan my ing met nederigheid, ry ‘n donkie welpie. 6 het gegaan en gedoen soos die dissipels Yehoshu ‘het beveel dat hulle 7 gebring die ju-ment en die vul, en sit dit op hul TIZIT (dek), en Yehoshu’ opgestel. 8 En die menigte van die skare het hul klere op die pad uitgestrek; en ander het takke van die bome en versprei hulle op die caminho.9 En die mense, beide diegene wat voor geloop diegene wat gevolg het, het uitgeroep en gesê: Hosanna vir die Seun van Dawid! Geseënd is die een wat in die Naam van YHWH gekom het! Hoshaná op hoë! 10 En toe hy by Jisra’ěl kom, het die hele stad geskud en gesê: Wie is dit? 11 En die skare het gesê: Dit is die profeet, Jesua, van Hanozri van Galilé (Nasaret van Galiléa). 12 Toe Yehoshu ‘het die tempel ingegaan en almal wat verkoop en koop, uitgejaag en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers; 13 en sê vir hulle: Daar is geskrywe: My huis moet ‘n huis van gebed genoem word; Maar jy maak hulle ‘n bewe van rowers. 14 En hy het by hom gekom in die tempel, blind en lam, en Hy het hulle gesond 15 En toe hy die owerpriesters en die skrifgeleerdes die wonderwerke sien wat Hy gemaak het, en die kinders in die tempel uitroep: Hosanna vir die Seun van Dawid; verontwaardiging is 16 en sê vir hom: Hoor jy wat hulle daar sê? Yehoshu het hulle geantwoord: Ja, Het julle nog nooit die babbel van kinders en jong latente kragte lees teen jou teenstanders te vyande en kwaad vernietig? 17 En laat hulle, het hy uit die dorp na Bet-Ania en spandeer die nag.
Antwoord met aanhaling
Dit is een van die profesieë wat in die uitdrukking: “slaag nie ‘n wet YOD SONDER alles volbring …”.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s