YEHOSHW ถนนหลักของการชุมนุม

YEHOSHW ถนนหลักของการชุมนุม
PORTION 29
Jul./018
ความคิดเห็น บิชอปSimplício
ธีม: YEHOSHW ถนนสายหลักของการชุมนุม
แหล่งที่มา: กระดาษของ Yehoshua the Messiah
Leit กิจการ 4: 1-23
ขณะที่พวกเขาได้พูดคุยกับคนที่คุณพระสงฆ์และกัปตันของวัดและพวกสะดูสี 2 เป็นทุกข์ใจที่พวกเขาสอนคนและเทศน์ผ่านการฟื้นคืนพระชนม์ Yehoshu ‘จากความตาย 3 มือวางบนพวกเขาและ พวกเขาขังพวกเขาไว้ในคุกจนกว่าจะถึงวันรุ่งขึ้นเพราะมันสายแล้ว 4 แต่หลายคนในบรรดาผู้ที่ได้ยินพระวจนะนั้นได้เชื่อและจำนวนคนก็เพิ่มขึ้นเป็นหมื่นห้าพันคน 5 วันถัดไปพวกเขารวมตัวกันในYehoshaléymเจ้าหน้าที่ผู้สูงอายุและกราน, 6 และ Hanan ปุโรหิตและ Kayafa, Y’ochanan, อเล็กซานเดและมากที่สุดเท่าที่เป็นของมหาปุโรหิต 7 และเขาทั้งหลายก็เอาคนเหล่านั้นมาท่ามกลางเขาและตรัสว่า “เจ้าใช้อำนาจอะไรและในชื่อของเจ้า 8 แล้วเคฟาห์เต็มไปด้วยพระวิญญาณ พระหนึ่งกล่าวแก่พวกเขาโมหะของคนและเจ้าชายชรา, 9 ถ้าเราในวันนี้มีการตรวจสอบของดีซึ่งได้ทำเพื่อผู้ป่วยและวิธีที่ได้รับการเยียวยา 10 ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักกันแก่ท่านทุกคนและทุกคนของอิสราเอล ว่าในชื่อของ Yeshu ‘ที่พระคริสต์ชาวนาซาเร็ ธ ซึ่งท่านทั้งหลายได้ตรึงไว้ซึ่ง YEHWH ขึ้นมาจากความตายในชื่อนี้ผู้ชายคนนี้ยืนอยู่ที่นี่ก่อนที่คุณจะ 11 พระองค์ทรงเป็นศิลาที่พระองค์ทรงสร้างและทรงตั้งไว้ให้เป็นศิลามุมเอก 12 ไม่มีผู้ใดรอดได้ เพราะว่าไม่มีใครในฟ้าสวรรค์ที่มีอยู่ในหมู่มนุษย์ซึ่งเราทั้งหลายจะรอดได้ 13 ตอนนี้เมื่อพวกเขาเห็นความกล้าหาญของ Kefah และ Y’ochanan และรับรู้ว่าพวกเขาเป็นคนที่เรียนรู้และไม่รู้ก็ประหลาดใจ และยอมรับว่าพวกเขาอยู่กับเยฮูฮู 14 เมื่อชายที่หายโรคแล้วก็ไม่เห็นอะไรที่ยืนอยู่เขาไม่มีสิ่งใดจะพูดในทางตรงกันข้าม 15 แต่เมื่อเขาทั้งหลายได้ให้ออกไปจากสภาแล้วพวกเขาก็ได้ประชุมกัน 16 ว่า “เราจะทำอย่างไรกับคนเหล่านี้ เพราะว่าทุกคนในเมืองยาหิลียาห์ได้สำแดงให้เห็นว่าเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกเขาและเราไม่สามารถปฏิเสธได้ 17 เพื่อเราจะไม่หวั่นเกรงในหมู่ประชาชนอีกต่อไปขอให้เราข่มขู่เขาว่าตั้งแต่บัดนี้พวกเขาไม่ได้เรียกชื่อผู้ใดในพระนามนี้ 18 และเมื่อพวกเขาเรียกร้องพวกเขาก็บัญชาว่าพวกเขาไม่ควรพูดหรือสอนในนามของนายฮู 19 แต่ Kefah และ Y’ochanan ตอบและกล่าวแก่พวกเขาตัดสินด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านขวาก่อนที่พระเจ้านิรันดร์ที่จะฟังคุณมากกว่าให้คุณพระเจ้านิรันดร์ 20 เพราะเราไม่สามารถพูดถึงสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยิน 21 แต่เขาก็ยังข่มขู่เขาอีกและหาเหตุผลที่จะลงโทษพวกเขาไม่ให้ปล่อยไปเพราะเหตุประชาชน เพราะทุกคนได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงนิรันดร์ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น 22 สำหรับคนที่รักษามหัศจรรย์นี้จะต้องดำเนินการได้มากกว่าสี่สิบปี 23 เมื่อได้รับการปล่อยตัวพวกเขาก็ไปหาพวกเขาเองและเล่าให้ทุกคนฟังว่าพวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ได้บอกกับพวกเขา
ตอบโดยอ้างข้อความ
เมื่อพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า คุณจะเป็นเหมือนพระเจ้าทำให้เขา (ในแง่ทางกายภาพ) เป็นผู้ก่อตั้งชุมนุมในสมัยโบราณของอิสราเอล; ดังนั้นจึงมีคำกล่าวไว้ว่า “alei mosaica” ฉบับที่ 4: 16
พันธสัญญาใหม่การชุมนุมของ Yehoshu ‘ถูกสร้างขึ้นบนตัวหินหลัก; com กล่าวว่าในที่เดียว: “THE STONE BUILDERS REJECTED CAME TO CORNER”

Anúncios

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s