BAPTISM BY DEAD

BAPTISM BY DEAD
PORTION 31
Agost./018
ความคิดเห็น บิชอปSimplício
ธีม: การเปลี่ยนแปลงครั้งแรกของ SHA’UL ผลของการบัพติศมาโดยการตาย
แหล่งที่มา: กระดาษของ Yehoshua the Messiah
Leit ร. 6: 1-5 และกิจการ 19: 1-5
6 สิ่งที่เราจะพูดแล้ว? เราจะดำเนินในบาปต่อไปหรือ? 2 ข้า แต่พระเยโฮวาห์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อบาปพระองค์จะอยู่กับพระองค์ได้อย่างไร? 3 หรือคุณไม่รู้หรือว่าพวกเราทุกคนที่ได้รับบัพติศมาเข้ามาใน Yehoshua the Messiah ได้รับบัพติศมาในความตายของเขา? 4 เราจึงฝังพระศพไว้กับพระองค์ด้วยการรับบัพติศมาเป็นความตายเพื่อว่าพระเมสซิยาห์ได้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายโดยพระสิริของพระบิดาให้เราทั้งหลายเดินในชีวิตใหม่ 5 ถ้าเราได้รับการยกให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เมื่อการตายของพระองค์ใกล้ตายเราก็จะอยู่ในการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์เหมือนกัน
ต่อมาเมื่ออับโลโลนอยู่ที่เมืองโครินธ์แล้วกุลลุกขึ้นเที่ยวไปยังเมืองเอเฟซัสและพบสาวกบางคน 2 กล่าวแก่เขาว่า “ท่านทั้งหลายได้เชื่อในพระเยโฮวาห์” เขาตอบเขาว่า “ไม่นี่ถ้าเราได้ยินว่ามีอิซูโซ” “ท่านทั้งหลายรับบัพติศมากับใครบ้าง” และพวกเขากล่าวว่า: ไม่มีการรับบัพติสมาจาก Y’ojchanan แต่ยอฮ์ตอบว่าโยชูอานในการบัพติศมาของการกลับใจบอกให้คนอื่นเชื่อในพระองค์ผู้จะเสด็จมาภายหลังพระองค์คือในยูฮู เมื่อเขาได้ยินอย่างนี้เขาก็รับบัพติศมาในพระนามของพระเยโฮวาห์
ตอบโดยอ้างข้อความ
ในขณะที่เราอ่านใน Shemot 24: 8, Mosheh ถวาย (Hb.melium / mekudash) คนและทุกสิ่งโรย
ผู้พยากรณ์คนสุดท้ายแห่งพระราชบัญญัติได้กล่าวถึงผู้เผยพระวจนะ Y’ochanan ผู้ถวายเครื่องนุ่งห่มคนถวาย (Hb. Borith) เช่นเดียวกับโยชูฮ่าอัครสาวกของพระองค์และเหล่าสาวกคนแรกในการจัดตั้งชุมนุมของพระเมสสิยาห์
ภายใต้แรงบันดาลใจอันศักดิ์สิทธิ์ในการเดินทางครั้งแรกของมิชชันนารีของเขา Sha’ul ได้พบกับพี่น้องบางคนที่ได้รับการฝึกฝนโดย Apollo ประกาศว่าเป็นครั้งแรกในการชุมนุมของ Yehoshu ‘; ซึ่งภายหลังเขาเรียกว่าบัพติศมาเพื่อคนตาย Mt.13: 55, Lk.8: 21, 22

Anúncios

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s