JEHUDA DIE TUSSEN SEUN VAN DIE CARPENTER

JEHUDA DIE TUSSEN SEUN VAN DIE CARPENTER
Gedeelte 32
Agost./018
Kommentaar. Biskop Simplício
Tema: YEHUDA DIE SEUN VAN YOSEF EN APOSTLE OF YEHOSHU ‘
Bron: Yehoshua se Perkament die Messias
Leit.Yehuda: 1-25.
Yehuda, ‘n dienaar van Yehoshu ‘die Messias, en broer van Jakob, bekend as die geliefde van God die Vader, en bewaar in Yehoshw’ die Messias. 2 Genade, vrede en liefde word vir julle vermenigvuldig. 3 Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid, voel die behoefte om te skryf aan julle om julle te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer. 4 Want sekere mense het ingesluip wat lank gelede was uit gemerk is vir hierdie oordeel, goddelose mense wat die ontbinding van die genade van onse God, en ontken ons enigste Meester en Here, Yehwshw ‘die Messias. 5 Ek sal julle herinner, al is jy reeds een keer aan geweet dat dit, dat daar YEHWH gered ‘n volk uit die land van Egipte, hulle daarna vernietig wat nie geglo 6 En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het, het Hy met ewige boeie onder die duisternis bewaar voorbehou aan die oordeel van die groot dag, 7 asook Tsidom en Morah, en die stede, wat toe hulle geprostitueer as die engele, en na ander vlees gegaan, is as ‘n voorbeeld gestel wat die straf van die ewige vuur ly. 8 Maar hierdie mense net so vals leraars, drome, verontreinig die vlees en verag die heerskappy en laster die heerlike wesens. 9 Maar toe die Mikha’el aartsengel, met die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, nie durf bring teen hom die oordeel van die hel, maar het gesê: Die Here bestraf jou. 10 Maar hierdie manne belaster alles wat hulle nie verstaan nie; en in wat hulle natuurlik as irrasionele wesens verstaan, selfs hierin is hulle beskadig. 11 Wee hulle! Omdat hulle in die weg van Kaim was, en wins van liefde gehaas om Bilam fout in en kom in die verset van Korag. 12 Dit is die klippe op julle feeste as hulle by julle feesvier, herders wat hulle sonder vrees bevrugt; hulle is wolke sonder water, gedra deur die winde; dit is ‘n boom sonder blare of vrugte; twee keer dood; ontwortel; 13 woedende golwe van die see wat hul eie dwaasheid skuim; dwaal sterre, aan wie die donkerte van duisternis vir ewig gereserveer is. 14 Vir hierdie ook geprofeteer Henog, die sewende van Adom en gesê: Kyk, die Here het gekom met tien duisende van sy gunsgenote, 15 om gerig te hou oor almal en aan te oortuig al die goddelose van al hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen, en van al die harde woorde wat sondaars teen hom gesondig het. 16 Dit is murmureerders, klaers, wat volgens hulle begeerlikhede wandel; en sy mond sê baie arrogante dinge, vleiendende mense ter wille van belangstelling. 17 Maar julle, geliefdes, onthou die woorde wat deur die apostels van Jahweh, die Messias, voorspel was. 18 En hulle het vir julle gesê: In die laaste tyd sal daar spotters wees wat agter hulle goddelose begeertes loop. 19 Dit is hulle wat afdelings veroorsaak; is sensueel en het nie die Gees nie. 20 Maar julle, geliefdes, bou julle op in julle allerheiligste geloof deur in die Gees te bid; die heilige; 21 behou in die liefde van die ewige God, terwyl julle die barmhartigheid van onse Here Yehoshu ‘die Messias tot die ewige lewe. 22 Wees ontferm oor sommige wat twyfel, 23 en red hulle en neem hulle uit die vuur; En van ander is barmhartigheid met vrees, en selfs die koffer wat deur die vlees gevlek word, afskrik. 24 En aan Hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en om jou voor sy heerlikheid te bied sonder gebrek in meer as 25 aan die alleenwyse God, ons Verlosser, vir Yehwshw ‘die Messias, onse Here, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, voor alle eeue en nou en vir ewig en altyd. So wees dit.
Antwoord met aanhaling
Myriam het Yosef, die Prins Timmerman, seuns en dogters, soos gelees: Luc. 8: 21-22 en Mat. 13:55.
Sha’ul toe hy praat van sy apostolaat aan die Gemeente in Galasië, het gesê: “Ek het gesien hoe een van die Apostels, maar ‘n Jakob, die HERE se getroude broer.”. Gal.1: 19.
Toe hy in sy werk verklaar het om Jakob se broer te wees, het Yehuda baie bygedra tot die begrip van hierdie so groot onderwerp.

Anúncios

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s