PORÇÃO 04


PORÇÃO 04

 jan.-014

Fonte: Pergaminho de Yehoshu’ o Messias

Tema: PROMESSAS E REVELAÇÕES

Leitura: T’om 3:2-16

Quando entrardes em qualquer país e caminhardes por qualquer lugar, se fordes recebidos comei o que vos for oferecido e curai os enfermos entre eles. 3 Pois o que entra em vossa boca não vos maculará, 4 Mas o que sair da vossa boca é o que vos maculará. Yehoshu’ disse: Quando virdes àquele que não foi nascido de uma mulher, prostrai-vos com a face no chão e o adorai-o: é ele o vosso Pai. 5 Yehoshu’ disse: Talvez os homens pensem que vim lançar paz sobre o mundo. Não sabem que é a discórdia que vim espalhar sobre a terra: fogo, espada e disputa. 6 Com efeito, ha-vendo cinco numa casa, três estarão contra dois e dois contra três: o pai contra o filho e o filho contra o pai. E eles permanecerão solitários. 7 Yehoshu’ disse: Eu vos darei o que os olhos não viram,o que os ouvidos não ouviram,o que as mãos não tocaram e o que nunca ocorreu à mente do homem. 8 Os discípulos disseram a Yehoshu’:Dize-nos como será o nosso fim.Yehoshu’ disse: Haveis, então, discernido o princípio, para que estejais procurando o fim? Pois onde estiver o princípio ali estará o fim. 9 Feliz daquele que tomar seu lugar no princípio: ele conhecerá o fim e não provará a morte. 10 Yehoshu’ disse: Feliz o que já era antes de surgir. Se vos tornardes meus discípulos e ouvirdes as minhas palavras, estas pedras; estará ao vosso serviço. 11 Com efeito, há cinco árvores para vós no Paraíso, que permanecem inalteradas, inverno e verão, e cujas folhas não caem. Aquele que as conhecer não provará a morte. 12 Os discípulos disseram a Ye-hoshu’: dize-nos a que se assemelha o reino do céu. 13 Ele lhes disse: Ele se assemelha a uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes. Mas, quando cai em terra cultivada produz uma grande planta e torna-se um refúgio para as aves do céu. 14 Myriam disse a Yehoshu’: A quem se assemelham teus discípulos? Ele disse: Eles se parecem com crianças que se instalaram num campo que não lhes pertence. 15 Quando os donos do campo vierem, dirão: Entregai nosso campo! Elas se despirão diante deles para que eles possam receber o campo de volta e para entregá-lo a eles. 16 Por isso digo: se o dono da casa souber que virá o ladrão, velará antes que chegue e não deixará que ele penetre na casa de seu domínio para levar seus bens. Vós, portanto, permanecei atentos contra o mundo.

COMENTÁRIO

Foi com base nesta instrução de Yerroshu’ que no concílio de Yerroshaléym no ano 55, que a Congregação apostólica orientou por carta aos convertidos entre os gentios conforme Atos 15:23-29.

Yerroshu’ mencionou os dias do pai Ramom (AbHamom) e da aparição divina como Malktsedec sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem princípio nem fim de dias (conf.Heb.7:1-4).

Como na Aliança Anterior, Yerroshu’ dotou a sua Congregação com um ministério composto de profetas, escritores e sábios e anunciadores; (Mat.23:34 e Efés.4:11).

No texto em pauta encontramos Yerroshu’ fazendo promessa de revelar os segredos sagrados à sua Congregação; Ele sanciona a revelação que foi mostrada a Hanoch o sétimo depois de Adom. (conf. Hanoch 10:15-17).

 

 

CONSELHO NACIONAL DOS BISPOS PASTORES E SEGUIDORES DE YEHOSHU’ O MESSIAS

adeegaya 04


adeegaya 04

 Jan – 014

Source: Scroll of Yehoshu ‘ Masiixa

Theme : ballamihii iyo muujinta

Reading : T’om 3:2-16

Marka aad gashid dhul iyo socdaan meel kasta , haddii ay helaan aad cunaan wixii aad , iyo iyaga ka mid ah ay bogsiiyaan kuwa buka . 3 Waayo, waxa afkaaga galay aadan ugu nijaasoobin doonaa , laakiin waxa 4 afkiinna ka soo baxay waa kuwo aad waxa ugu nijaasoobin . Yehoshu ‘ wuxuu yiri: Marka aad aragto mid ka mid ahaa ma naagu dhashayse , Sujuuda wejigooda aad iyo caabudaan oo dhulka aad : waa in aad Aabaha 5 Yehoshu ‘ wuxuu yiri: Waxaa laga yaabaa in ragga ay kula tahay in u yimaadeen inay nabad ku dul dunida ku tuureen . Ha ogaadaan kuwa ku faafaya ku waswaasiyo oo u yimid oo dhulka ku dul : dab , seef , iyo dagaal . 6 , ha – arkaya shan guri : laba iyo laba ka gees ah saddex noqon doona saddex , aabbe wiil ka gees ah iyo wiil aabbe ka gees ah . Oo iyana waxay ku istaagi doonaan keli ah . 7 Yehoshu ‘ ayuu yiri : waxaan idin siin doonaa wixii aan iluna ma arkin , waxa uu dhegta ku jirin ayaa maqlay , waxa gacanta jirin taabtay oo waxa aan marnaba ka dhacay in ay maanka nin . 8 xertiisii ku yidhi Yehoshu ‘ : Noo sheeg , sida noo fim.Yehoshu doonaa ‘ ayuu yiri , Idinku waxaad la ogaado , ka dibna , bilowga , in aad raadsato dhamaadka ? Waayo, meeshii bilowgii ay tahay , dhamaanayaa , halkaas . 9 Waxaa faraxsan kii uu meel bilowgii qaadan doonaa , wuu garan doonaa dhamaadka iyo dhimasho uma dhadhamin doonaan . 10 Yehoshu ‘ ayuu yiri yuul waxa ay ahayd mar hore ka hor muuqday . Haddii aad ka noqoto xertayda iyo hadalladayda dhegaysta , dhagaxyadan , waxay noqon doontaa inaad hesho adeeg . 11 , waxaa jira shan geed kuu dagnaa janada taas oo beddelin , qaboobaha iyo kulaylaha ah , kuwaas oo caleemo ma dhici . Kii iyaga ogaadaan ma aha waxay la kulmi doonaan dhimasho . 12 Xertiisii waxay ku yidhaahdeen Idinku – Hoshu ‘ : noo sheeg taas oo ugu eg boqortooyada jannada . 13 Markaasuu iyagii ku yidhi : Isagu wuxuu u eg Xabbad Khardal ah , wada yar tahay iniinaha oo dhan . Laakiin marka dhoco, ciidda la beeran soo saartaa warshad weyn oo uu noqdo hoy u ah Haadka samada oo . 14 Myriam sheegay in Yehoshu ‘ : Yaad tihiin xertayda aad ? Waxa uu yiri: Waxay u eg yihiin carruur ah kuwaasoo degay beer taas oo aan iyagaa leh . 15 Markii mulkiilayaashii duurka ku yimaado , waxay igu odhan doonaan : Sii our field ! Waxay qaawiso ee joogitaankooda si ay u heli kartaa duurka ku back iyo gacanta iyaga . 16 Sidaa darteed waxaan idinku : haddii ninka guriga leh ku ah og yahay in tuug waxay u iman doontaa , oo ay xaqiijin doonaan ka hor inta yimaaddo ma sii dayn doonaa inay guriga uu domain isaga soo galaan si ay kaxaystaan xoolihiisii . Haddaba idinku waa , noqon on waardiyayaashu aad ka dhanka ah dunida .

COMMENTS

Waxay ahayd on bayaankan Yerroshu ‘ Yerroshaléym in golaha sanadka 55 , shirkii reer rususha, haga warqad si kuweeda ah dadka aan Yuhuudda ahayn ku sugan Falimaha Rasuullada 15:23-29 dhexdooda .

Yerroshu ‘ maalin ku xusan aabaha Ramom ah ( AbHamom ) iyo muuqaalka rabbaani ah sida Malktsedec oo aan sidii abtiriskoodii ahaa , Aabbe ma lahayn, hooyona ma lahayn, bilowga ama dhammaadka maalmood ( conf.Heb.7 :1 – 4 ) .

Sida Alliance Previous , Yerroshu ‘ oo goglan wasaaraddiisu shirka ka kooban nebiyada , iyo qorayaasha caqliga iyo announcers ; ( Mat.23 : Efés.4 34 iyo 11 ) .

In qoraalka ee su’aasha laga helay Yerroshu ‘ samaynta ballanka muqaddas inuu muujiyo waxyaalaha qarsoon ee si uu shirkii oo , wuxuu cunaqabatayn muujinta in tusay Xanoog toddobaad ee laga soo Haartz . (cf. Xanoog 10:15-17 ) .

 

 

Golaha Qaranka OF hoggaamiyayaasha kiniisadda iyo kuwa raaca wadaaddada kaniisadda YEHOSHU ‘ Masiixa

لعامل 04


العامل 04

 من يناير حتى 014

المصدر : انتقل من Yehoshu ‘ المسيح

موضوع : وعود والكشف

القراءة : T’om 3:2-16

عند الدخول في أي أرض و تمشي في أي مكان، إذا كانت تتلقى أنت تأكل ما ، وشفاء المرضى بينهم . وسوف 3 ل ما يدخل فمك لا ينجس لك، ولكن ما 4 من فمك هي التي تنجس لك. وقال : عندما ترى الشخص الذي لم يولد من امرأة ، أنفسكم السجود على وجوهكم و يعبدون الأرض لك: فمن أباكم 5 Yehoshu ‘ Yehoshu قال : ربما الرجال يعتقدون أن جاء ل يلقي السلام على العالم . لا نعرف من هو نشر الفتنة التي جاءت على الأرض : النار ، والسيف، والحرب. 6 والحقيقة ، ها رؤية خمسة في بيت : ثلاثة ستكون ضد اثنين واثنين ضد ثلاثة ، أب ضد ابنه والابن ضد الأب. وأنها سوف تقف الانفرادي. وقال 7 Yehoshu ‘: سأعطي لك ما لم تره عين ، ولم تسمع ما الأذن ، ما مست يده و ليس ما حدث أبدا إلى عقل الإنسان . 8 التلاميذ قال ل Yehoshu ‘: حدثنا ، كيف سيكون لدينا fim.Yehoshu قال ، يتم اكتشاف يي ، بعد ذلك، بداية ، أن كنت تبحث عن نهاية ؟ حيث لل بداية هو، سيكون هناك نهاية . 9 طوبى لمن سيأخذ مكانه في البداية، وقال انه سوف يعرف النهاية و لن يذوق الموت . وقال 10 Yehoshu ‘ ميلاد سعيد ما كان بالفعل قبل أن تظهر . إذا أصبحت تلاميذي والاستماع إلى كلماتي ، هذه الحجارة ، وسوف يكون في خدمتكم. 11 وفي الواقع ، هناك خمسة أشجار لك في الجنة التي لا تزال دون تغيير، الشتاء والصيف، و التي لا تندرج الأوراق. وقال انه الذين نعرفهم لا تواجه الموت. 12 التلاميذ قال يي Hoshu ‘: تخبرنا الذي يشبه ملكوت السماوات . 13 فقال لهم : إنه مثل حبة خردل ، اصغر جميع البذور. ولكن عندما تسقط على التربة حرث تنتج محطة كبيرة و تصبح مأوى ل طيور السماء . وقال 14 ميريام Yehoshu ‘: منهم من تلاميذك ؟ قال: إنهم مثل الأطفال الذين استقروا في حقل وهي ليست لهم. 15 عند اصحاب الميدان قادمة، سوف يقولون : أعط المجال لدينا! انهم خلع ملابسه في وجودهم حتى يتمكنوا من الحصول الميدان مرة أخرى وتسليمه لهم. 16 لذلك أقول: إذا كان صاحب المنزل يعرف أن اللص سوف يأتي، و سيضمن قبل وصولها لم يسمح له بدخول المنزل من مجاله لحمل بضاعته . انتم لذلك، يكون على الحرس الخاص بك ضد العالم .

تعليقات

كان على هذا البيان Yerroshu ‘ Yerroshaléym ان المجلس من العمر 55 ، و الجماعة الرسولية تسترشد رسالة الى المتحولون بين الوثنيون في اعمال 15:23-29 .

Yerroshu ‘ اليوم المذكور والد Ramom ( AbHamom ) والمظهر الإلهي كما Malktsedec دون علم الأنساب، دون الأب ، من دون الأم، دون بداية أو نهاية أيام ( conf.Heb.7 :1- 4 ) .

كما هو الحال في التحالف السابق ، Yerroshu ‘ مفروشة وزارته مع الجماعة تتألف من الأنبياء ، والكتاب و مذيعات الحكمة ؛ ( Mat.23 : Efés.4 34 و 11 ) .

في النص في مسألة العثور على Yerroshu ‘ جعل الوعد المقدس للكشف عن أسرار رعيته ، وقال انه العقوبات الوحي الذي ظهر حنوك السابع من ادوم . (راجع حنوك 10:15-17 ) .

 

 

المجلس الوطني لل أساقفة و القساوسة من أتباع YEHOSHU ‘ المسيا

DIENST 04


DIENST 04

 Jan.- 014

Quelle: Scroll of Yehoshu ‘ Messias

Thema: Versprechungen und OFFENBARUNGEN

Reading: T’om 3:2-16

Wenn Sie in jedem Land zu betreten und gehen überall , wenn sie erhalten Sie essen, was Sie und die Kranken zu heilen unter ihnen. 3 Für das, was in den Mund geht, wird nicht verunreinigen Sie, aber was 4 aus deinem Mund sind, was Sie verunreinigen . Yehoshu sagte : Wenn Sie derjenige, der nicht der Frau auf euren Gesichtern geboren wurde , Prostata selbst sehen und verehren den Boden Sie: es ist dein Vater 5 Yehoshu sagte : Vielleicht Männer denken, dass kam , um Frieden auf die Welt geworfen . Sie wissen nicht, wer Zwietracht verbreitet , die auf die Erde kam : Feuer, Schwert und Krieg. 6 In der Tat , ha -seeing fünf in einem Haus : drei werden gegen zwei und zwei gegen drei , der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater. Und sie werden stehen einsam. 7 Yehoshu sagte : Ich werde euch geben, was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört hat , was keine Hand berührt , und was hat nie stattgefunden , um den Geist des Menschen. 8 Die Jünger sagten zu Yehoshu ‘ : Sagen Sie uns , wie wird unsere fim.Yehoshu ‘ gesagt: Ihr entdeckt werden, dann der Anfang, dass Sie am Ende aussehen ? Denn wo der Anfang ist, da ist das Ende. 9 Glücklich ist, wer seinen Platz in der zu Beginn stattfindet, wird er das Ende kennen und wird den Tod nicht schmecken . 10 Yehoshu «, sagte Merry , was war schon vor dem Auftritt . Wenn ihr meine Jünger geworden und höre meine Worte , diese Steine , werden Sie da . 11 Tatsächlich gibt es fünf Bäume im Paradies für Sie die unverändert bleiben , Winter und Sommer, und dessen Blätter nicht fallen . Wer sie kennt, wird nicht erleben den Tod. 12 Die Jünger sagten zu Ye- Hoshu ‘ : Sagen Sie uns, welche das Reich der Himmel gleicht . 13 Er sagte zu ihnen : Er ist wie ein Senfkorn , dem kleinsten aller Samen. Aber wenn es auf bearbeiteten Boden fällt, erzeugt eine große Anlage und wird zu einem Unterschlupf für Vögel des Himmels. 14 Myriam erzählt Yehoshu ‘ : Wem sind deine Jünger ? Er sagte : Sie sind wie Kinder, die in einem Bereich, der ihnen nicht gehört niedergelassen haben . 15 Wenn die Herren des Feldes kommen , werden sie sagen : Gib unserem Bereich ! Sie ziehen sich in ihrer Gegenwart , so dass sie das Feld zurück und geben es ihnen . 16 Darum sage ich : Wenn der Eigentümer eines Hauses weiß, dass der Dieb kommen wird, und wird dafür sorgen, bevor es eintrifft lassen ihn nicht in das Haus seiner Domain zu tragen seine Güter . Ihr aber , seid auf der Hut gegen die Welt.

KOMMENTARE

Es war bei dieser Aussage Yerroshu ‘ Yerroshaléym , dass der Rat im Jahr 55, die apostolische Gemeinde durch Brief an die Konvertiten unter den Heiden in der Apostelgeschichte 15:23-29 geführt .

Yerroshu ” genannten Tag der Vater Ramom ( AbHamom ) und göttliche Erscheinung als Malktsedec ohne Genealogie, ohne Vater, ohne Mutter , ohne Anfang und Ende der Tage ( conf.Heb.7 :1 -4).

Wie in den vergangenen Alliance Yerroshu ‘ eingerichtet sein Ministerium mit einer Versammlung von Propheten zusammengesetzt ist, und weise Autoren und Sprecher , ( Mat.23 : Efés.4 34 und 11).

In dem Text in Frage gefunden Yerroshu ‘ heiliges Versprechen machen , um die Geheimnisse seiner Gemeinde zu offenbaren, er Sanktionen , die Offenbarung , die gezeigt wurde Hanoch die siebte von Adom . (Vgl. Hanoch 10:15-17 ) .

 

 

Nationale Rat der Bischöfe und NACHFOLGER PASTOREN YEHOSHU ” , dem Messias

shërbejnë 04


shërbejnë 04

 Janar- 014

Burimi : Shkoni e Yehoshu ‘ Mesia

Tema: PREMTIMET dhe zbulesat

Leximi : T’om 3:2-16

Kur të hyni në ndonjë tokë dhe të ecin rreth kudo , në qoftë se ata marrin atë që ju hani , dhe të shërojnë të sëmurët në mesin e tyre . 3 Sepse atë që shkon në gojën tënde nuk do të të ndotur , por ajo që 4 nga goja jote janë ato që ndotin ju . Yehoshu ‘ ka thënë : Kur të shihni një të tillë që nuk ka lindur prej gruaje , veten bëni sexhde mbi fytyrat tuaja dhe adhuroj token ju : ai është Ati juaj 5 Yehoshu ‘ tha : Ndoshta menduan njerëzit që erdhën për të hedhur paqen në botë . Nuk e di kush po përhapet grindje që erdhi mbi tokë : zjarr , shpatën dhe luftën. 6 Në të vërtetë , ha – duke parë pesë në një shtëpi : tre kundër dyve do të jetë dhe dy kundër treve , babain kundër të birit dhe i biri kundër babait . Dhe ata do të qëndrojnë të vetmuar . 7 Yehoshu ‘ tha : Unë do të të jap atë që syri nuk i ka parë , çka veshi nuk i ka dëgjuar , atë që nuk ka dorë më preku dhe atë që kurrë nuk ka ndodhur në mendjen e njeriut . 8 Dishepujt i thanë Yehoshu ” : Na tregoni , si do fim.Yehoshu tonë thashë: Ju janë të zbuluar , atëherë , në fillim , që ju të shikoni për në fund ? Sepse kuështë fillimi , nuk do të në fund . 9 Lum ai që do të marrë vendin e tij në fillim , ai do të dini në fund dhe nuk do të vdesin . 10 Yehoshu ‘ tha Merry çka qenë para se të shfaqeshin . Nëse ju të jeni dishepujt e mi dhe të dëgjojnë fjalët e mia , këta gurë , do të jetë në shërbimin tuaj . 11 Në të vërtetë , ka pesë pemë për ju në Xhennet të cilat mbeten të pandryshuara , dimër dhe verë , dhe të cilit gjethet nuk bien . Ai që e di se ata nuk do të përjetojnë vdekjen . 12 Dishepujt i thanë: Ye – Hoshu ‘ : na tregoni cili ngjan në mbretërinë e qiejve . 13 Ai u tha atyre : Ai i ngjan farës së sinapit , më e vogla nga të gjitha farërat . Por kur ajo bie në tokë të punoheni prodhon një fabrikë të madhe dhe të bëhet një strehë për zogjtë e qiellit . 14 Myriam tha Yehoshu ‘ : Cilin jeni dishepujt e tu ? Ai tha : Ata janë si fëmijët të cilët kanë vendosur në një fushë e cila nuk është e tyre . 15 Kur pronarët e fushës vijnë , ata do të thonë : Dërgo fushën tonë ! Ata zhvishet në praninë e tyre në mënyrë që ata mund të merrni në fushë mbrapa dhe dore atë për ta. 16 Prandaj unë të them : në qoftë se pronari i shtëpisë e di sedo të vijë vjedhësi , dhe do të sigurojë para se ajo arrin nuk do të le të hyjë në shtëpinë e fushës së tij për të kryer larg pasurinë e tij . Ju , pra , të jetë në roje tuaj kundër botës .

KOMENTE

Ajo ishte në këtë deklaratë Yerroshu ‘ Yerroshaléym se këshilli i vitit 55 , asambleja apostolik udhëhequr nga letër për të konvertuarit midis johebrenjve në Veprat 15:23-29 .

Yerroshu ‘ ditë e përmendurbabai Ramom ( AbHamom ) dhe pamjen hyjnore si Malktsedec pa gjenealogji , pa atë, pa nënë , pa fillim ose në fund të ditëve ( conf.Heb.7 :1 – 4 ) .

Si në Aleancën e mëparshme , Yerroshu ‘ mobiluar ministria e tij me një asamble të përbërë nga profetët , dhe shkrimtarë dijetarë dhe spikerët ; ( Mat.23 : Efés.4 34 dhe 11 ) .

Në tekstin në fjalë gjendet Yerroshu ‘ duke e bërë premtimin e shenjtë për të zbuluar sekretet e bashkësisë së tij , ai sanksionon zbulesa që ishte treguar Hanoku i shtati pas Adom . ( Kr. Hanoku 10:15-17 ) .

 

 

KËSHILLI KOMBËTAR I Peshkopët dhe pasuesit e pastorëve YEHOSHU ‘ as Mesihu

BEDIEN 04


BEDIEN 04

 Januarie -014

Bron : Rol van Yehoshu ‘ Messias

Tema: BELOFTES en openbaringe

Lees: T’om 3:2-16

Wanneer jy in ‘n land ingaan en loop oor enige plek , indien hulle ontvang jy eet wat jy en die siekes gesond te maak onder hulle. 3 Want wat gaan in jou mond sal nie verontreinig nie , maar wat op 4 uit jou mond is wat jy is, verontreinig. Yehoshu “sê : Wanneer jy sien iemand wat nie ‘n vrou gebore , gooi jou op jou gesig en die grond aanbid jy : dit is jou Vader 5 Yehoshu ” sê : Miskien mans dink wat gekom het om vrede te werp op die wêreld . Weet nie wat is die verspreiding van onmin wat op die aarde gekom het : vuur , swaard en oorlog. 6 Ja, ha – sien vyf in ‘n huis : drie sal teen twee en twee teen drie : vader teen seun en seun teen vader . En hulle sal staan eensame . 7 Yehoshu ‘ het gesê: Ek sal jou gee wat geen oog gesien , wat oor nie gehoor het , wat geen hand aangeraak , en wat nog nooit plaasgevind het aan die gedagte van ‘n man . 8 Die dissipels sê vir Yehoshu ‘: Vertel ons, hoe sal ons fim.Yehoshu ‘ gesê, julle is ontdek , dan, die begin af, dat jy kyk vir die einde ? Want waar die begin is , daar sal die einde kom. 9 Gelukkig is hy wat sy plek in die begin sal neem , sal hy die einde ken en sal die dood nie smaak nie. 10 Yehoshu “sê Geseënde wat reeds voor die verskyning . As jy ‘ My leerlinge en luister na my woorde , hierdie klippe sal by jou diens . 11 Trouens, daar is vyf bome vir jou in die Paradys wat onveranderd bly , winter en somer, en waarvan die blare val nie . Hy wat hulle ken, sal nie dood ondervind . 12 Die dissipels sê vir julle – Hoshu ‘: vertel ons wat die koninkryk van die hemel lyk . 13 Hy het vir hulle gesê : Hy is soos ‘n mosterdsaad , die kleinste van al die soorte saad . Maar wanneer dit val op die grond bewerk produseer ‘n groot plant en word ‘n skuiling vir die voëls van die hemel. 14 Myriam vertel Yehoshu ‘: Wie is U leerlinge ? Hy het gesê: Hulle is net soos kinders wat gereeld in ‘n veld wat nie hulle s’n. 15 Toe die eienaars van die veld kom , sal hulle sê : Gee ons gebied ! Hulle uittrek in hul teenwoordigheid , sodat hulle kan die veld terug te kry en dit aan hulle. 16 Daarom sê Ek : As die eienaar van ‘n huis weet dat die dief kom , en sal verseker voordat dit aankom , sal nie toelaat dat hy die huis van sy domein betree sy besittings weg te dra . Daarom moet julle , wees op julle hoede vir die wêreld.

KOMMENTAAR

Dit was op hierdie stelling Yerroshu ‘ Yerroshaléym dat die raad van die jaar 55 , die Apostoliese gemeente gelei deur brief aan die bekeerlinge onder die heidene in Handelinge 15:23-29 .

Yerroshu ‘ genoem dag die vader Ramom ( AbHamom ) en Goddelike verskyning as Malktsedec sonder geslagsregister , sonder vader, sonder moeder, sonder begin of einde van die dae ( conf.Heb.7 :1- 4) .

Soos in vorige Alliance , Yerroshu ‘ verstrek sy bediening met ‘n gemeente bestaan uit profete en wyse skrywers en omroepers ; ( Mat.23 : Efés.4 34 en 11) .

In die teks in die vraag gevind Yerroshu ‘maak heilige belofte om die geheime te openbaar aan sy gemeente , het hy sanksies die openbaring wat getoon is Henog , die sewende van Adom . ( Vgl. Henog 10:15-17 ) .

 

 

NASIONALE RAAD van Biskoppe en volgelinge van die predikante YEHOSHU ‘ die Messias

SERVING 04


SERVING 04

 Jan.- 014

Source : Scroll of Yehoshu ‘ Messiah

Theme : PROMISES AND REVELATIONS

Reading : T’om 3:2-16

When you enter into any land and walk about anywhere, if they receive you eat what you , and heal the sick among them . 3 For what goes into your mouth will not defile you , but what 4 out of your mouth are what defile you . Yehoshu ‘ said : When you see one who was not born of woman , prostrate yourselves on your faces and worship the ground you : it is your Father 5 Yehoshu ‘ said : Perhaps men think that came to cast peace upon the world . Do not know who is spreading discord that came upon the earth : fire , sword, and war . 6 Indeed , ha – seeing five in a house : three will be against two and two against three, father against son and son against father. And they will stand solitary . 7 Yehoshu ‘ said : I shall give you what no eye has seen , what no ear has heard , what no hand touched and what has never occurred to the mind of man . 8 The disciples said to Yehoshu ‘ : Tell us, how will our fim.Yehoshu ‘ said , Ye are discovered, then, the beginning, that you look for the end? For where the beginning is, there will the end . 9 Happy is he who will take his place in the beginning, he will know the end and will not taste death. 10 Yehoshu ‘ said Merry what was already before appearing . If you become my disciples and listen to my words , these stones , will be at your service . 11 Indeed , there are five trees for you in Paradise which remain unchanged , winter and summer, and whose leaves do not fall . He who know them will not experience death . 12 The disciples said to Ye – Hoshu ‘ : tell us which resembles the kingdom of heaven . 13 He said to them : He is like a mustard seed, the smallest of all seeds . But when it falls on tilled soil produces a great plant and becomes a shelter for birds of the sky . 14 Myriam told Yehoshu ‘ : Whom are your disciples ? He said : They are like children who have settled in a field which is not theirs . 15 When the owners of the field come , they will say : Give our field ! They undress in their presence so they can get the field back and hand it to them. 16 Therefore I say : if the owner of a house knows that the thief will come , and will ensure before it arrives will not let him enter the house of his domain to carry away his goods . Ye therefore , be on your guard against the world .

COMMENTS

It was on this statement Yerroshu ‘ Yerroshaléym that the council of the year 55, the apostolic congregation guided by letter to the converts among the Gentiles in Acts 15:23-29 .

Yerroshu ‘ mentioned day the father Ramom ( AbHamom ) and divine appearance as Malktsedec without genealogy , without father, without mother , without beginning or end of days ( conf.Heb.7 :1 – 4 ) .

As in Previous Alliance , Yerroshu ‘ furnished his ministry with a congregation composed of prophets , and wise writers and announcers ; ( Mat.23 : Efés.4 34 and 11 ) .

In the text in question found Yerroshu ‘ making sacred promise to reveal the secrets to his congregation , he sanctions the revelation that was shown Hanoch the seventh from Adom . ( cf. Hanoch 10:15-17 ) .

 

 

NATIONAL COUNCIL OF BISHOPS AND FOLLOWERS OF PASTORS YEHOSHU ‘ THE MESSIAH

SERVICIO 04


SERVICIO 04

 enero -014

Fuente: Pergamino de Yehoshu ‘ Mesías

Tema: PROMESAS Y REVELACIONES

Lectura: T’om 3:2-16

Cuando usted entra en cualquier terreno y caminar en cualquier lugar , si reciben usted come lo que usted, y sanar a los enfermos entre ellos. 3 Pues lo que entra en vuestra boca no os profanará , sino lo 4 sale de tu boca son lo que contamina . Yehoshu dijo : Cuando ves a alguien que no nació de mujer , ustedes postrados en sus rostros y adora el suelo que : es vuestro Padre 5 Yehoshu ‘ dijo : Tal vez los hombres piensan que vino a traer la paz al mundo . No sé quién se está extendiendo la discordia que vino sobre la tierra : el fuego , la espada y la guerra. 6 De hecho , ha- ver a cinco en una casa : tres estarán contra dos y dos contra tres , el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Y ellos estarán de pie en solitario. 7 Yehoshu dijo : Te daré lo que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado , lo tocó ninguna parte, y lo que nunca ha ocurrido a la mente del hombre . 8 Los discípulos le dijeron a Yehoshu ‘ : Dinos , ¿cómo va nuestra fim.Yehoshu ‘ dije: Vosotros sois descubrió , pues, el principio: que nos fijamos para el final ? Porque donde está el principio , allí estará el final. 9 Bienaventurado el que tomará su lugar en el comienzo, él sabrá el fin y no gustará la muerte . 10 Yehoshu -dijo Merry- lo que ya era antes de aparecer . Si usted se convierte en discípulos míos y escuchar mis palabras , estas piedras , estarán a su servicio. 11 En efecto , hay cinco árboles para que en el Paraíso que se mantienen inalteradas , invierno y verano, y cuyas hojas no caen . El que ellos saben que no va a experimentar la muerte. 12 Los discípulos dijeron a Ye- Hoshu ‘ : nos dicen que se parece el reino de los cielos. 13 El les dijo : Es como un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas . Pero cuando cae en tierra labrada produce una planta grande y se convierte en un refugio para las aves del cielo . 14 Myriam dijo Yehoshu ‘ : ¿A quién están sus discípulos? Él dijo : Son como niños que se han asentado en un campo que no es suyo. 15 Cuando los dueños del campo vienen , ellos dirán : Dar nuestro campo ! Se desnudan en su presencia para que puedan obtener el campo de nuevo y entregarlo a ellos. 16 Por tanto os digo : si el dueño de una casa sabe que el ladrón vendrá, y se asegurará antes de que llegue no lo deja entrar en la casa de su dominio para quitarle sus bienes. Así que vosotros, estad en guardia contra el mundo.

COMENTARIOS

Fue en esta declaración Yerroshu ‘ Yerroshaléym que el consejo del año 55 , la congregación apostólica guiada por carta a los conversos entre los gentiles en Hechos 15:23-29 .

Yerroshu ‘ día mencionado el padre Ramom ( AbHamom ) y el aspecto divino como Malktsedec sin genealogía , sin padre, sin madre, sin principio ni fin de días ( conf.Heb.7 :1- 4 ) .

Al igual que en la Alianza anterior , Yerroshu ‘ amueblado su ministerio con una congregación compuesta de los profetas y escritores y locutores sabios ; ( Mat.23 : Efés.4 34 y 11 ) .

En el texto en cuestión encontraron Yerroshu “hacer sagrada promesa de revelar los secretos de su congregación , sanciona la revelación que fue mostrado Hanoch séptimo desde Adom . (Cf. Hanoch 10:15-17 ) .

 

 

CONSEJO NACIONAL DE OBISPOS Y SEGUIDORES DE PASTORES YEHOSHU ‘ EL MESÍAS

PORÇÃO 04


PORÇÃO 04

 jan.-014

Fonte: Pergaminho de Yehoshu’ o Messias

Tema: PROMESSAS E REVELAÇÕES

Leitura: T’om 3:2-16

Quando entrardes em qualquer país e caminhardes por qualquer lugar, se fordes recebidos comei o que vos for oferecido e curai os enfermos entre eles. 3 Pois o que entra em vossa boca não vos maculará, 4 Mas o que sair da vossa boca é o que vos maculará.  Yehoshu’ disse: Quando virdes àquele que não foi nascido de uma mulher, prostrai-vos com a face no chão e o adorai-o: é ele o vosso Pai. 5 Yehoshu’ disse: Talvez os homens pensem que vim lançar paz sobre o mundo. Não sabem que é a discórdia que vim espalhar sobre a terra: fogo, espada e disputa. 6 Com efeito, ha-vendo cinco numa casa, três estarão contra dois e dois contra três: o pai contra o filho e o filho contra o pai. E eles permanecerão solitários. 7  Yehoshu’ disse: Eu vos darei o que os olhos não viram,o que os ouvidos não ouviram,o que as mãos não tocaram e o que nunca ocorreu à mente do homem. 8 Os discípulos disseram a Yehoshu’:Dize-nos como será o nosso fim.Yehoshu’ disse: Haveis, então, discernido o princípio, para que estejais procurando o fim? Pois onde estiver o princípio ali estará o fim. 9 Feliz daquele que tomar seu lugar no princípio: ele conhecerá o fim e não provará a morte. 10 Yehoshu’ disse: Feliz o que já era antes de surgir. Se vos tornardes meus discípulos e ouvirdes as minhas palavras, estas pedras; estará ao vosso serviço. 11 Com efeito, há cinco árvores para vós no Paraíso, que permanecem inalteradas, inverno e verão, e cujas folhas não caem. Aquele que as conhecer não provará a morte. 12 Os discípulos disseram a Ye-hoshu’: dize-nos a que se assemelha o reino do céu. 13 Ele lhes disse: Ele se assemelha a uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes. Mas, quando cai em terra cultivada produz uma grande planta e torna-se um refúgio para as aves do céu. 14 Myriam disse a Yehoshu’: A quem se assemelham teus discípulos? Ele disse: Eles se parecem com crianças que se instalaram num campo que não lhes pertence. 15 Quando os donos do campo vierem, dirão: Entregai nosso campo! Elas se despirão diante deles para que eles possam receber o campo de volta e para entregá-lo a eles. 16 Por isso digo: se o dono da casa souber que virá o ladrão, velará antes que chegue e não deixará que ele penetre na casa de seu domínio para levar seus bens. Vós, portanto, permanecei atentos contra o mundo.

COMENTÁRIO

Foi com base nesta instrução de Yerroshu’ que no concílio de Yerroshaléym no ano 55, que a Congregação apostólica orientou por carta aos convertidos entre os gentios conforme Atos 15:23-29.

Yerroshu’ mencionou os dias do pai Ramom (AbHamom) e da aparição divina como Malktsedec sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem princípio nem fim de dias (conf.Heb.7:1-4).

Como na Aliança Anterior, Yerroshu’ dotou a sua Congregação com um ministério composto de profetas, escritores e sábios e anunciadores; (Mat.23:34 e Efés.4:11).

No texto em pauta encontramos Yerroshu’ fazendo promessa de revelar os segredos sagrados à sua Congregação; Ele sanciona a revelação que foi mostrada a Hanoch o sétimo depois de Adom. (conf. Hanoch 10:15-17).

 

 

CONSELHO NACIONAL DOS BISPOS PASTORES E SEGUIDORES DE YEHOSHU’ O MESSIAS

II ADMINISTRATORIUS


III ADMINISTRATORIUS

 May XIV ,

Source : Volumen Yerroshu Messias,

Theme : Amen PATER ET DE IN CONGREGATIONE Hamon

Lectio : Ephesians 4:1-32

Obsecro itaque vos ego vinctus in Domino, ut digne ambuletis vocatione, qua vocati estis, cum omni humilitate et mansuetudine, II , cum patientia , supportantes invicem in caritate, quærentes salvare III unitatem Spiritus in vinculo pacis. IV Unum corpus , et unus Spiritus , sicut vocati estis in una spe vocationis vestrae ; unus Dominus, V , una fides, unum baptisma , unus Deus et Pater omnium, VI , qui est super omnes, et per omnia et in omnibus. VII Unicuique autem nostrum data est gratia secundum mensuram donationis Christi . VIII Propter Ascendens in altum, captivam duxit captivitatem : dedit dona hominibus. Hoc IX – profectus – quid est, nisi quia et descendit primum in inferiores partes terræ? X Qui descendit , ipse est et qui ascendit super omnes cælos, ut impleret omnia. XI Et ipse dedit quosdam quidem apostolos, quosdam autem prophetas , quosdam sui evangelii , quosdam autem pastores et doctores XII ad consummationem sanctorum in opus ministerii, in aedificationem corporis Christi: XIII donec occurramus omnes in unitatem fidei et agnitionis Filii aeterni Dei , in virum perfectum , in mensuram aetatis plenitudinis Christi: XIV ut ultra non simus parvuli fluctuantes, et circumferamur omni vento doctrinae in nequitia hominum , in astutia ad tendendum fallere XV veritatem autem facientes in caritate , crescamus in illo per omnia, qui est caput Yehoshu , XVI ex quo totum corpus compactum et connexum per omnem artus, secundum operationem in mensuram uniuscujusque membri , augmentum corporis facit in aedificationem sui in caritate. XVII Hoc igitur dico , et testificor in Domino ut iam non ambuletis, sicut et gentes ambulant in vanitate sensus sui, XVIII tenebris obscuratum habentes intellectum alienati a vita aeterna Dei per ignorantiam, quæ est in illis , propter cæcitatem cordis ipsorum, XIX qui desperantes , semetipsos tradiderunt impudicitiæ, in immunditiam tota . Sed non sic didicistis Yehoshu XX , XXI si tamen audistis et in ipso edocti estis , sicut est veritas Yehoshu . XXII deponere vos secundum pristinam conversationem veterem hominem, qui corrumpitur secundum desideria erroris , renovamini spiritu mentis vestrae, XXIII , XXIV et induite novum hominem, qui secundum Deum creatus est in et justitia, et sanctitate veritatis. Et XXV Propter quod deponentes mendacium loquimini veritatem unusquisque cum proximo suo : quoniam sumus invicem membra . XXVI : Irascimini et nolite peccare : sol non occidat super iracundiam vestram, neque dare locum diabolo XXVII . XXVIII Qui furabatur, iam non furetur : magis autem laboret , operando manibus suis , quod bonum est , ut habeat unde tribuat necessitatem vobiscum . Loqui non ex vitiosa ori XXIX : sed si quis bonus ad aedificationem necessariam ,

et ut det gratiam ouvem.30 Et nolite constristare Spiritum sanctum signati estis in diem redemptionis . XXXI Omnis amaritudo, et ira, et indignatio, et clamor , et blasphemia tollatur a vobis, et omni malitia. XXXII Estote autem invicem benigni, misericordes, donantes invicem sicut et Christus donavit Y’HWH .

Comments

Ipse Spiritus sanctus vir Yerroh habitavit in nobis , et hoc corpus , et ascendit in caelum, surrexit in gloria est in Spiritu , in die Pentecostes in specie ignis, reversus ad populum hoc arcanum est in corpore terra , ita ut confidenter dicamus , quod sumus invicem membra .

Ramom in sinu Patris, ( AB Hamon ) creatus excepturi spiritus iustorum , qui mortuus est in morte Christi ( conf.Hanoch 45:16 ) de Revel ( Hevel ) conversis prioribus latroni in cruce, dum in spiritu . Luc.23 : 42,43 .